Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

ZO JDS

Fotogaléria - ZO JDS

MDŽ 2019 - 1

MDŽ 2019 - 1

MDŽ 2019 - 2

MDŽ 2019 - 2

MDŽ 2019 - 3

MDŽ 2019 - 3

Návštva v Modre 2018 -009

Návštva v Modre 2018 -009


 
 
Návštva v Modre 2018 -014

Návštva v Modre 2018 -014

Návštva v Modre 2018 -017

Návštva v Modre 2018 -017

Návštva v Modre 2018 -021

Návštva v Modre 2018 -021

Návštva v Modre 2018 -022

Návštva v Modre 2018 -022


 
 
Návštva v Modre 2018 -027

Návštva v Modre 2018 -027

Čachtice 2018

Čachtice 2018

Ďatelinka 2017

Ďatelinka 2017

Kriváň 2018

Kriváň 2018


 
 
Piešťany 2018

Piešťany 2018

VCS 2016

VCS 2016

Vysoké Tatry 2018

Vysoké Tatry 2018

Seniorparáda 2016

Seniorparáda 2016


 
 

 

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV NA SLOVENSKU

Plán činnosti ZO JDS Turany na rok 2019

 

Rok 2019 začal pre 48 našich členov spoločným pobytom na rekondičnom pobyte už po tretí raz v Piešťanoch – Banke v dňoch 20. – 25. januára.

Výbor našej ZO začal s prípravou tejto Výročnej členskej schôdze.

14. februára sa 8 členov zúčastnilo v Martine U čiernej pani okresného Seniorbálu.

5. marca pripravujeme najmä pre naše ženy posedenie pri príležitosti MDŽ.

Od marca do júna a po letných prázdninách od septembra do decembra chceme zabezpečiť kúpanie v Aquaparkoch Tatralandia a Bešeňová.

V apríli a auguste sa aktívne zúčastníme osláv oslobodenia a SNP v našom meste.

V máji je v Martine okresná súťaž v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby Kalinčiakovo Záturčie. Veríme že sa konečne zapoja aj ďalší členovia.

18. mája pomôžeme vedeniu Miestneho múzea zabezpečiť Večer v múzeu.

7. júna budú v Slovanoch Okresné športové hry na ktorých budeme obhajovať prvenstvo ako najúspešnejšia ZO v okrese v posledných rokoch, dúfame že sa do súťaženia zapojíte ďalší.

18. júna najúspešnejší veríme že aj z našich radov budú reprezentovať okres na Krajských hrách v Bytči.

22. júna pôjdeme opäť spoločne na 47. ročník Výstupu na V. F. Kriváň, pre tých čo si netrúfajú na celú trasu bude do Vrátnej k lanovke zabezpečený autobus.

15. augusta bude v Ďanovej Okresný turistický deň, po vlaňajšej vysoko položenej latke u nás budú mať čo robiť aby sa nám vyrovnali.

20. – 22. augusta budú v Liptovskom Mikuláši Celoslovenské športové hry seniorov.

13. septembra bude v Rajeckých Tepliciach Krajský turistický deň.

V rámci mesiaca Úcty k starším v októbri zabezpečíme stretnutie našich členov a vybraní členovia sa zúčastnia Okresného aktívu v Martine.

Spevokol Ďatelinka bude spríjemňovať chvíle našim členom ale vystúpi aj na Dni mesta a na Matičných Turanoch.

Záver roka si pripomenieme pri spoločnej kapustnici v Klube dôchodcov a v jeho záhrade ktorú budeme upravovať a udržiavať plánujeme aj letnú posedenia pri guľáši či opekačke.

Budeme sa spolu so ZO SZPB starať o hroby padlých na cintoríne a podľa záujmu zabezpečíme aj spoločný autobusový výlet.

Každý štvrtok sa schádzame v KD a dúfame že sa nás bude schádzať stále viac.

Naše podujatia budeme propagovať v miestnom rozhlase, na vývesnej tabuli pred KD aj na nástenke v KD , v obchodoch, ale najrýchlejšia forma šírenia informácií je cez mail ktorý treba oznámiť členom výboru.

Je nás už vyše 160, ale radi privítame ďalších členov, najmä z Turian, priveďte medzi nás rodinu, susedov, priateľov.

 

Aktívni seniori

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Turanoch patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie v Turci. Hoci funguje len 6 rokov robí dobré meno nášmu mestu v širokom okolí.

januári 2019 sa 48 našich členov už po tretí raz rekreovalo na rekondičnom pobyte v Piešťanoch – Banke. Na 20. februára sme zvolali svojich členov na výročnú členskú schôdzu v KC.

Začiatkom marca pripravujeme oslavu MDŽ pre naše členky.

Na jar a v jeseni sa staráme o úpravu klubovej záhrady v ktorej si radi posedíme aj pri guľáši.

Úctu našim predkom preukazujeme účasťou na oslavách oslobodenia a SNP pri pamätníku na námestí i v Miestnom múzeu kde pomáhame pri organizovaní Večera v múzeu .

Náš spevokol Ďatelinka účinkoval v Sučanoch na Seniorparáde i v Nižnej na krajskej prehliadke no najmä pri vlastných podujatiach, na Dni mesta a Matičných Turanoch.

Naši športovci patria tradične medzi najúspešnejších na Okresných športových hrách seniorov a reprezentujú aj okres na krajských.

Na jar a v jeseni sa chodíme spoločne kúpať do Bešeňovej a Tatralandie.

V auguste sme zorganizovali v Turanoch Okresný turistický zraz seniorov – zo športovej strelnice po Náučnom chodníku Kánovo – Tibín s chutným guľášom pre 180 účastníkov.

V septembri sme zorganizovali pre najaktívnejších členov dvojdňový zájazd do Modry, Trenčína a Trenčianskych Teplíc.

V októbri organizujeme s mestom podujatie v rámci mesiaca Úcty k starším a vybraní členovia sa zúčastňujú okresného aktívu v Martine.

Je nás už vyše 160 a sú medzi nami členovia z okolitých obcí ale aj z Marina a Vrútok a radi privítame najmä ďalších našich domácich dôchodcov.

Klubové štvrtkové posedenia v Klube dôchodcov sú navštevované najmä v zime, ale bolo by treba chodiť na ne častejšie aby ste sa dozvedeli včas o chystaných podujatiach.

Výbor ZO JDS Turany   

Aktivita členov ZO JDS v II. polroku 2018

Ešte 29. júna sa traja naši členovia Eva Kocholová, Jozef Maťko a Mgr. Jozef Liskaj zúčastnili Krajských športových hier v areáli Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši a získali pre okres 5 bronzových medailí. V júli sme pripravovali Okresný turistický deň úpravou Náučného chodníka v Kánove.
9.8. sa v záhrade Klubu dôchodcov uskutočnil klubový guľáš.
23.8. sme z poverenia OR JDS v Martine zorganizovali Okresný turistický deň so zrazom v areáli športovej strelnice Tibín a pochodom 180 účastníkov zrazu po trase Náučného chodníka Kánovo – Tibín. 2 kotly výborného guľášu a organizovanie zrazu chválili účastníci aj vedenie OR JDS.
28.8. sa naši členovia zúčastnili osláv SNP pri pomníku na námestí.
September
8. – spevokol Ďatelinka vystupoval na Dni mesta
10. Krajský turistický zraz v Jasenskej doline – 4 naši členovia
Nákup do KD z prostriedkov mesta – chladnička, slnečníky, dvojplatnička.
25. – 26. – výlet aktívnych členov do Modry – návšteva múzea a výrobne Modranskej keramiky, Múzea Ľ. Štúra a ochutnávka vína v starej pivnici. Návšteva Trenčína – hrad a Galéria M.A.Bazovského a Trenčianskych Teplíc.
Október
13. – Matičné Turany – vystúpenie Ďatelinky
18. – Úcta k starším – v KC s pozdravom detí z MŠ Obchodná členom ZO JDS – účasť viceprimátora
19. - Úcta k starším – v Martine veľká zasadačka Msú – okresný aktív za účasti 12 našich členov
23. – kúpanie v Tatralandii s členmi JDS Sučany aj 26.11.
30. – Martin – 100 rokov od Martinskej deklarácie – účasť niekoľko členov
29.11. – Predvianočná kapustnica v Klube dôchodcov za účasti primátora – poďakovanie za pomoc – výmena okien KD, úprava postenia a prístupového chodníka.
Budeme radi keď nájdu medzi nás cestu aj ďalší turianski dôchodcovia.
                                                       Výbor ZO JDS

 

 

Rozdelenie funkcií členov výboru ZO JDS

 

Rozdelenie funkcií členov výboru ZO JDS v Turanoch , schválených na hodnotiacej členskej schôdzi, konanej dňa 22.02.2018 v Turanoch
Predseda Ondrej Adamov
Podpredseda Mgr. Jozef Liskaj
Tajomník Daniela Pirháčová
Pokladník Alena Cígerová
Kultúrny referent

Ján Gavura

Eva Kocholová

Kronikár

Emília Adamová

Emília Sedláková

Jana Šelmeková – dodávateľ materiálu

Pavol Brxa         - dodávateľ materiálu

Zapisovateľ Eliška Sajdáková
Revízna komisia
Predseda

Dagmar Filgasová

Emília Adamová

Emília Sedláková

 

 

 

 

Jubilanti ZO JDS za rok 2019

 

- Ing. Jozef Marcin - najstarší člen ZO JDS

 

- Jozef Hrivnák

 

- Anna Kontšeková

 

- Anna Dzúrová

- Anna Frkáňová

- Anna Holková - u. Riečna

- Ivan Turanec

 

- Emília Adamová

- Branislav Barica

- Anna Bíziková

- Emília Cabadajová

- Ľudmila Gubányová

- Mária Haľamová

- Anna Hlavatá

- Marta Hrianková

- Marta Izáková

- Vladislav Jurečka

- Elena Maxianová

- Milan Meliš

- Pavol Murček

- Emil Pohánka

- Anna Sajdáková

- Emília Tkáčová

- Ľubomír Trenčanský

 

- Magdaléna Bardyová

- Ján Čunek

- Eva Gatialová

- Jozef Kapusta

- Daniela Kapustová

- Dagmar Kršková

- Marta Lacková

- Darina Lutišanová

- Danica Vaculáková

- JUDr. Vladimír Zajac

 

- Ľubomír Baják

- Viera Šmalová

 

Všetkým jubilantom výbor ZO JDS Turany blahoželá a praje im najmä veľa zdravia, pozornosti od rodiny a ešte dlho stretávania na podujatiach Jednoty dôchodcov Slovenska.

 

 

 

Aktívni seniori v Turanoch

 

Základná organizácia Jednota dôchodcov v Turanoch oslávila v lete piate výročie svojho trvania. Za to obdobie dosiahla rad pekných úspechov na zviditeľnenie nášho mestečka. Aj v tomto roku po výročnej schôdzi vo februári sme naplánovali program ktorý úspešne plníme. Okresného Seniorbálu v Martine u Čiernej pani sa zúčastnilo 10 % členov. Týždenný liečebno – rehabilitačný pobyt v Piešťanoch absolvovalo kolektívne 40 členov. Pre svoje členky sme pripravili oslavu MDŽ pri živej hudbe a kultúrnom programe v KC. Na jar aj počas leta sme skrášľovali záhradu Klubu dôchodcov a starali sa o hroby padlých vojakov na cintoríne. Pri oslavách oslobodenia aj SNP sme položili aj my kytice vďaky k Pomníku na námestí. Pomohli sme aj pri veľkom upratovaní v miestnom múzeu pred Večerom v múzeu. Náš spevokol Ďatelinka nás reprezentoval na Seniorparáde v Sučanoch aj na Krajskej prehliadke v Nižnej, vystúpil aj na domácich podujatiach na Deň mesta a pripravuje sa na Matičné Turany. Mimo letných prázdnin sme mesačne zabezpečovali kúpanie v Tatralandii a v Bešeňovej. Zorganizovali sme autobusový zájazd pre najaktívnejších členov do Tatranskej Lomnice. Venovali sme sa aj turistike pri Výstupe na V.F.Kriváň a na Šútovskom vodopáde. Naši členovia boli aktívni aj na Okresnom turistickom zraze dôchodcov v Turčianskych Kľačanoch. Na stretnutí seniorov kraja „Na hranici“ vo Východnej boli aj naši členovia. Náš člen Jozef Liskaj sa zúčastnil okresnej prehliadky v prednese seniorov „Kalinčiakovo Záturčie“ v Martine a postúpil aj na krajskú prehliadku v Liptovskom Mikuláši „Rúfusov Mikuláš“. Na Okresných športových hrách v Kláštore pod Znievom sme ako najlepšia organizácia v okrese získali 11 medailí, z toho 7 zlatých. Traja naši členovia, Eva Kocholová, Ondrej Adamov a Jozef Liskaj nás reprezentovali na Krajských športových hrách v Rabči kde získali 4 medaily. 12 členov sa zúčastnilo Slávnostného okresného aktívu „ Úcta k starším“ v Martine a spolu s mestom pripravujeme podobné podujatie pre všetkých dôchodcov vo veľkej sále kultúrneho centra v Turanoch. Naša činnosť je koordinovaná výborom a revíznou komisiou, ktoré sa pravidelne schádzajú a pripravujú podujatia. Je nás už vyše 150 a naši členovia sú aj z okolitých obci aj z Martina. Privítame radi medzi nami ďalších dôchodcov nášho mestečka. Klubovú činnosť rozvíjame v Klube dôchodcov, ktorý sme vďaka porozumeniu vedenia mesta spoločne zveľadili a vytvorili tak príjemné prostredie na stretávanie sa po večeroch.

Výbor Jednoty dôchodcov v Turanoch

 


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka