Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

ZO JDS

Fotogaléria - ZO JDS

Návštva v Modre 2018 -009

Návštva v Modre 2018 -009

Návštva v Modre 2018 -014

Návštva v Modre 2018 -014

Návštva v Modre 2018 -017

Návštva v Modre 2018 -017

Návštva v Modre 2018 -021

Návštva v Modre 2018 -021


 
 

 
 
Turistický deň OO JDS - 23.8.2018

 
Správa o činnosti ZO JDS za roky 2015 - 2017

 

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV NA SLOVENSKU

Aktivita členov ZO JDS v II. polroku 2018

Ešte 29. júna sa traja naši členovia Eva Kocholová, Jozef Maťko a Mgr. Jozef Liskaj zúčastnili Krajských športových hier v areáli Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši a získali pre okres 5 bronzových medailí. V júli sme pripravovali Okresný turistický deň úpravou Náučného chodníka v Kánove.
9.8. sa v záhrade Klubu dôchodcov uskutočnil klubový guľáš.
23.8. sme z poverenia OR JDS v Martine zorganizovali Okresný turistický deň so zrazom v areáli športovej strelnice Tibín a pochodom 180 účastníkov zrazu po trase Náučného chodníka Kánovo – Tibín. 2 kotly výborného guľášu a organizovanie zrazu chválili účastníci aj vedenie OR JDS.
28.8. sa naši členovia zúčastnili osláv SNP pri pomníku na námestí.
September
8. – spevokol Ďatelinka vystupoval na Dni mesta
10. Krajský turistický zraz v Jasenskej doline – 4 naši členovia
Nákup do KD z prostriedkov mesta – chladnička, slnečníky, dvojplatnička.
25. – 26. – výlet aktívnych členov do Modry – návšteva múzea a výrobne Modranskej keramiky, Múzea Ľ. Štúra a ochutnávka vína v starej pivnici. Návšteva Trenčína – hrad a Galéria M.A.Bazovského a Trenčianskych Teplíc.
Október
13. – Matičné Turany – vystúpenie Ďatelinky
18. – Úcta k starším – v KC s pozdravom detí z MŠ Obchodná členom ZO JDS – účasť viceprimátora
19. - Úcta k starším – v Martine veľká zasadačka Msú – okresný aktív za účasti 12 našich členov
23. – kúpanie v Tatralandii s členmi JDS Sučany aj 26.11.
30. – Martin – 100 rokov od Martinskej deklarácie – účasť niekoľko členov
29.11. – Predvianočná kapustnica v Klube dôchodcov za účasti primátora – poďakovanie za pomoc – výmena okien KD, úprava postenia a prístupového chodníka.
Budeme radi keď nájdu medzi nás cestu aj ďalší turianski dôchodcovia.
                                                       Výbor ZO JDS

 

 

Čo nás čaká v Jednote dôchodcov

Rok 2018 začal spoločným pobytom vyše 50 členov na rekondičnom pobyte v Piešťanoch v dňoch 21.-26.januára.
Hodnotiaca členská schôdza sa konala 22. februára od 14.00 v Kultúrnom centre / bývalá ZJ /. Na nej sme zhodnotili našu činnosť za roky 2015 – 2017 a schválili si čo chceme robiť v roku 2018. Zvolili me si tiež na štyri roky výbor a revíznu komisiu.
Vo februári až máji sme sa kúpali v Tatralandii resp. v Bešeňovej.
8.2. sa 10 prihlásených členov zúčastnilo na Okresnom Senior bále v Martine u Čiernej pani.
6. marca sme si v MKS uctili členky na posedení pri príležitosti MDŽ s účasťou primátora ing. Blahušieka.
24. apríla sa uskutočnil Okresný snem JDS v Martine, kde nás zastupovali zastupovať traja zvolení členovia.
11. mája bola v Martine Okresná súťaž v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby „Kalinčiakovo Záturčie“.
15. júna boli v Martine Okresné športové hry JDS. Na nich sme obhájili okresné prvenstvo z Kláštora p. Zn ziskom 12 medailí z toho 7 zlatých.
23. júna 27 členov sa zúčastnilo na Výstupe na V. F. Kriváň. Pre tých čo si netrúfali pešo z Trusalovej bol pripravený autobus do Vrátnej k lanovke.
Turistiku si, dúfam že masovo, zopakujeme 23. augusta v Turanoch na Okresnom turistickom dniso zrazom na Tibine prechádzkou po Náučnom chodníku Kánovo - Tibin.
Náš spevokol Ďatelinka bude aj v tomto roku obohacovať kultúrny život nášho mestečka i naše podujatia.
Kúpanie bude pokračovať aj v jeseni a zime.
Záver roka si pripomenieme pri spoločnej kapustnici v Klube dôchodcov, kde sa budeme počas celého roka schádzať každý štvrtok, dúfame že vo väčšom počte ako doteraz.
Tam aj na vývesnej tabuli pred KD, či v mestskom rozhlase sa dozviete čo pripravujeme.
Podľa záujmu sa budeme stretávať aj pri ďalších spoločných podujatiach. Je nás už vyše 160, ale čakáme že sa medzi nás prihlásia ďalší dôchodcovia najmä z Turian. Priveďte medzi nás svojich susedov, rodinu, priateľov, v roku 2017 nás pribudlo vyše 40, najviac v okrese, väčšiu organizáciu majú len v Sučanoch, ale my sme na rozdiel od nich oslávili vlani len piate výročie založenia.

Tešíme sa na vašu aktivitu počas roka 2018.

Výbor Jednoty dôchodcov v Turanoch

Rozdelenie funkcií členov výboru ZO JDS

Rozdelenie funkcií členov výboru ZO JDS v Turanoch , schválených na hodnotiacej členskej schôdzi, konanej dňa 22.02.2018 v Turanoch
Predseda Ondrej Adamov
Podpredseda Mgr. Jozef Liskaj
Tajomník Daniela Pirháčová
Pokladník Alena Cígerová
Kultúrny referent

Ján Gavura

Eva Kocholová

Kronikár

Emília Adamová

Emília Sedláková

Jana Šelmeková – dodávateľ materiálu

Pavol Brxa         - dodávateľ materiálu

Zapisovateľ Eliška Sajdáková
Revízna komisia
Predseda

Dagmar Filgasová

Emília Adamová

Emília Sedláková

 

Jubilanti ZO JDS za rok 2017

-    Jaroslav Holko
-    Oľga Holková
-    Božena Holková
-    Valéria Klaudínyová
-    Želmíra Kričková
-    Dušan Sajdák
-    Etela Šebestová

-    Margita Bartošová
-    Jaroslav Bochnička
-    Ján Gavura
-    Ján Kovačka
-    Peter Rišták
-    Emanuel Šebík
-    Jozef Tkáč
-    Elena Bochničková
-    Anna Hromadíková
-    Viera Janotová
-    Lýdia Kováčová
-    Bohuš Korček
-    Ľubomír Liskaj
-    Danica Morgošová
-    Marta Majeríková
-    Viera Turancová
-    Anna Thomková
-    Natália Blahušiaková
-    Katarína Kapustová
-    Jaroslava Liskajová

Našimi najstaršími členmi sú Jozef Marcin a Ferdinand Maslančík.
Všetkým jubilantom aj našim najstarším členom prajeme veľa zdravia, šťastia a pokoja, dúfame že sa ešte dlho budeme stretávať v našom klube a na našich podujatiach.

 

Aktívni seniori v Turanoch

 

Základná organizácia Jednota dôchodcov v Turanoch oslávila v lete piate výročie svojho trvania. Za to obdobie dosiahla rad pekných úspechov na zviditeľnenie nášho mestečka. Aj v tomto roku po výročnej schôdzi vo februári sme naplánovali program ktorý úspešne plníme. Okresného Seniorbálu v Martine u Čiernej pani sa zúčastnilo 10 % členov. Týždenný liečebno – rehabilitačný pobyt v Piešťanoch absolvovalo kolektívne 40 členov. Pre svoje členky sme pripravili oslavu MDŽ pri živej hudbe a kultúrnom programe v KC. Na jar aj počas leta sme skrášľovali záhradu Klubu dôchodcov a starali sa o hroby padlých vojakov na cintoríne. Pri oslavách oslobodenia aj SNP sme položili aj my kytice vďaky k Pomníku na námestí. Pomohli sme aj pri veľkom upratovaní v miestnom múzeu pred Večerom v múzeu. Náš spevokol Ďatelinka nás reprezentoval na Seniorparáde v Sučanoch aj na Krajskej prehliadke v Nižnej, vystúpil aj na domácich podujatiach na Deň mesta a pripravuje sa na Matičné Turany. Mimo letných prázdnin sme mesačne zabezpečovali kúpanie v Tatralandii a v Bešeňovej. Zorganizovali sme autobusový zájazd pre najaktívnejších členov do Tatranskej Lomnice. Venovali sme sa aj turistike pri Výstupe na V.F.Kriváň a na Šútovskom vodopáde. Naši členovia boli aktívni aj na Okresnom turistickom zraze dôchodcov v Turčianskych Kľačanoch. Na stretnutí seniorov kraja „Na hranici“ vo Východnej boli aj naši členovia. Náš člen Jozef Liskaj sa zúčastnil okresnej prehliadky v prednese seniorov „Kalinčiakovo Záturčie“ v Martine a postúpil aj na krajskú prehliadku v Liptovskom Mikuláši „Rúfusov Mikuláš“. Na Okresných športových hrách v Kláštore pod Znievom sme ako najlepšia organizácia v okrese získali 11 medailí, z toho 7 zlatých. Traja naši členovia, Eva Kocholová, Ondrej Adamov a Jozef Liskaj nás reprezentovali na Krajských športových hrách v Rabči kde získali 4 medaily. 12 členov sa zúčastnilo Slávnostného okresného aktívu „ Úcta k starším“ v Martine a spolu s mestom pripravujeme podobné podujatie pre všetkých dôchodcov vo veľkej sále kultúrneho centra v Turanoch. Naša činnosť je koordinovaná výborom a revíznou komisiou, ktoré sa pravidelne schádzajú a pripravujú podujatia. Je nás už vyše 150 a naši členovia sú aj z okolitých obci aj z Martina. Privítame radi medzi nami ďalších dôchodcov nášho mestečka. Klubovú činnosť rozvíjame v Klube dôchodcov, ktorý sme vďaka porozumeniu vedenia mesta spoločne zveľadili a vytvorili tak príjemné prostredie na stretávanie sa po večeroch.

Výbor Jednoty dôchodcov v Turanoch

 


 

dnes je: 17.1.2019

meniny má: Nataša

webygroup
ÚvodÚvodná stránka