Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Základné údaje

Základné údaje

Názov školy Materská škola
Adresa 038 53 Turany, Ul. krížna 1157/11
Telefónne číslo 043/4292 404
Fax 043/4292 404
E-mailová adresa mskrizna@centrum.sk
Internetová adresa pod stránkou mesta Turany (www.turany.sk)
Údaje o zriaďovateľovi školy Mesto Turany
č.tel. 043/4292 400
IČO zriaďovateľa 316962
Riaditeľka školy Mgr. Jana Sobeková
Vedúca školskej jedálne Jaroslava Liskajová

 

História materskej školy

* 1949 - výstavba prvej budovy materskej školy (terajšie MKS) na bývalých evanjelických cirkevných pozemkoch nazývaných Mohylka

* október 1950 - otvorenie materskej školy, v začiatkoch bola jednotriedna s celodennou starostlivosťou a mala charakter poľnohospodárskeho útulku, prijímali sa 3 – 6 ročné deti zamestnaných matiek a zo sociálne slabších rodín

* 1960 - materská škola sa rozšírila na dvojtriednu

* 1963 - zriadenie ďalšej triedy (prerobená časť rodinného bytu)

* 1966 - zavedenie telefónu

* 1967 - zavedenie teplej vody pre potreby detí, vykurovanie bolo klasickými pecami na uhlie a drevo vo všetkých miestnostiach až do roku 1988

* máj 1982 - v akcii „Z“ sa začala výstavba novej budovy materskej školy

* december 1988 - odovzdaná do užívania nová budova materskej školy

* december 2004 - plynofikácia materskej školy

* 2008 - výmena plastových okien v jednej triede

 

Zamestnanci,ktorí dlhšiu dobu pôsobili v MŠ od roku 1960 do 2012

 

Riaditeľky:

* 1950-1952 Mária Kučerová

* od 1952 Mária Fölöpová Chromová (Holubová)

* od 1956 Cecília Hönischová

* 1956-1962 Margita Meriačová

* 1962-1966 Viera Rolková

* 1966-1980 Jozefa Fraňová

* 1980-1983 Elena Morgošová

* 1983-1991 Libuša Nosáľová

* od 1991 Mgr.Jana Sobeková

Učiteľky:

Oľga Kordová,  Ľudmila Hladká, Jolana Stoličná, Pavla Pavlová, Elena Rantová, Mária Masnicová, Ľubica Hlebecová, Silvia Medveďová, Viera Chrenková, Jana Kapustová, Miriam Holková, Renáta Najšlová, Dana Babušiaková, Jaroslava Hlavatá, Naďa Beňová, Anna Morgošová, Lucia Karcolová, Miroslava Buricová

 

PREVÁDZKOVÁ DOBA

Prevádzka materskej školy:
od 6.00 do 16.00 hod.
ÚRADNÉ HODINY
Riaditeľka materskej školy
Mgr. Jana Sobeková
 

pondelok – piatok  

od 10.30 – 12.30 hod

  1. počas prítomnosti riaditeľky na zariadení je možné vybaviť stránku v ktorúkoľvek hodinu prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru
Vedúca školskej jedálne
Jaroslava Liskajová
 

pondelok, streda, piatok 

  od 7.30 – 14.30 hod

prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru

 

Organizačné usporiadanie denných činností v materskej škole

Usporiadanie denných činností zabezpečuje:
- vyvážené striedanie činností (optimálny biorytmus, bezstresové prostredie),
- dodržiavanie zásad zdravej životosprávy (zdravý životný štýl),
- vytváranie časového priestoru na hru a učenie dieťaťa,
- dodržiavanie pevného stanoveného času na činnosti zabezpečujúcu životosprávu.

V dennom poriadku sa striedajú:
- hry a hrové činnosti,
- pohybové a relaxačné cvičenia,
- pobyt vonku,
- odpočinok,
- činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie).

Usporiadanie denných činností, ktoré sa pravidelne opakujú, má materská škola rozpracované vo forme denného poriadku.

 

Denný poriadok
ČAS
ČINNOSTI
6.00 – 9.00

Otvorenie MŠ, schádzanie a privítanie detí

Hry a hrové činnosti podľa predstáv detí, edukačné aktivity

Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít


Pohybové a relaxačné cvičenia

9.00 – 9.20 Osobná hygiena, DESIATA
9.20 – 11.45 Edukačné aktivity, hry v centrách
Pobyt vonku
11.45 – 12.15 Osobná hygiena, OBED - osobná hygiena – čistenie zubov
12.15 – 14.10 Relaxácia – hudba, spev, čítanie literatúry
Odpočinok
Pohybové a relaxačné cvičenia
14.10 – 14.30 Osobná hygiena, OLOVRANT
14.30 – 16.00 Hry a hrové činnosti, edukačné aktivity
Krúžková činnosť
16.00 Koniec prevádzky materskej školy

 

POPLATKY

O Z N A M o výške poplatkov za materskú školu a stravnú jednotku

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Turany č. 03/2017 zo dňa 13. 12. 2017 (uznesenie č. 53/2017) o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Turany

Materská škola:

Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy :
10,00 €

Školská jedáleň:

Príspevok na úhradu nákladov pri nákupe potravín

* desiata 0,28 €
* obed 0,68 €
* olovrant 0,23 €

Spolu úhrada rodičov za stravnú jednotku je: 1,19 €

Príspevok na režijné náklady:

režijné náklady 0,10 €

Spolu úhrada rodičov za stravnú jednotku a réžiu je: 1,29 EUR

Turany 2. 1. 2018, Mgr. Jana Sobeková riaditeľka MŠ

 

ZAMESTNANCI - školský rok 2018/2019

Riaditeľka školy Mgr. Jana Sobeková  
     
Pedagogickí zamestnanci:    
I.trieda - slniečková Libuša Nosálová  
  Nadežda Gallová  
II.trieda - kvietková Jaroslava Hlavatá  
  Mgr. Jana Sobeková  
III.trieda - stromčeková Naďa Beňová  
  Mgr. Stela Lukáčová  
Nepedagogickí zamestnanci: Mária Gubányová  
  Jana Pavlová  
     
Vedúca školskej jedálne: Jaroslava Liskajová  
Zamestnanci školskej jedálne : Ľudmila Kiššová  
  Renáta Morgošová  
  Alena Romančíková  

 

 


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka