Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

VZN

Položky 1-15 z 49

103/2019účinné
 

schválené: 26.6.2019, vyhlásené: 26.6.2019, účinné: 1.7.2019
nahrádza: 103/2017

4/2019účinné
 

schválené: 12.7.2019, vyhlásené: 12.7.2019, účinné: 27.7.2019

103/2017zrušené
 

schválené: 13.12.2017, vyhlásené: 18.12.2017, účinné: 18.12.2017, platné do: 1.7.2019
predchádza: 103/2019

1/2017účinné
 

schválené: 13.12.2017, účinné: 1.1.2018

102/2016účinné
 

schválené: 9.3.2016, vyhlásené: 9.3.2016, účinné: 9.3.2016
nahrádza: 103/2011

100/2016účinné
 

schválené: 9.3.2016, účinné: 25.3.2016
Položky 1-15 z 49

Pravidlá pri prijímaní nariadení podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z.v znení neskorších predpisov: :


Návrh všeobecne záväzného nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestkého zastupiteľstva o návrhu nariadenia. V tej istej lehote sa zverejní aj na internetovej adrese mesta, ak ju má mesto zriadené, alebo iným spôsobom v meste obvyklým
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické aj právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie,zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.
Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestkého zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia
Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v meste najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.
Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v meste je podmienkou jeho platnosti. Okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v meste obvyklým.
Nariadenia musia byť každému prístupné na mestkom úrade mesta, ktoré ich vydalo.


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka