Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

VZN

Položky 1-15 z 44

103/2017účinné
 

Zásady hospodárenia na stiahnutie zasadyhospodarenia.pdf zasadyhospodarenia.pdf (916.4 kB)
schválené: 13.12.2017, vyhlásené: 18.12.2017, účinné: 18.12.2017

2/2017zrušené
 

VZN na stiahnutie vzn022017.pdf vzn022017.pdf (375.5 kB)
schválené: 13.12.2017, účinné: 1.1.2018, platné do: 1.2.2019
predchádza: 1/2019

1/2017účinné
 

VZN na stiahnutie vzn012017.pdf vzn012017.pdf (334.5 kB)
schválené: 13.12.2017, účinné: 1.1.2018

102/2016účinné
 

Rokovací poriadok platný od 9.3.2016 na stiahnutie rp2016.pdf rp2016.pdf (476.6 kB)
schválené: 9.3.2016, vyhlásené: 9.3.2016, účinné: 9.3.2016
nahrádza: 103/2011

100/2016účinné
 

Štatút mesta Turany statut16.pdf statut16.pdf (313.6 kB)
schválené: 9.3.2016, účinné: 25.3.2016

5/2016účinné
 

Stiahnutie formulára na žiadosť dotacie-z.docx dotacie-z.docx (45.9 kB)
Stiahnutie formulára na vyučtovanie dotacie-u.docx dotacie-u.docx (43.2 kB)
VZN na stiahnutie vzn-dotacie.pdf vzn-dotacie.pdf (333 kB)
schválené: 21.4.2016, vyhlásené: 25.4.2016, účinné: 9.5.2016
Položky 1-15 z 44

Pravidlá pri prijímaní nariadení podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z.v znení neskorších predpisov: :


Návrh všeobecne záväzného nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestkého zastupiteľstva o návrhu nariadenia. V tej istej lehote sa zverejní aj na internetovej adrese mesta, ak ju má mesto zriadené, alebo iným spôsobom v meste obvyklým
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické aj právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie,zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.
Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestkého zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia
Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v meste najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.
Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v meste je podmienkou jeho platnosti. Okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v meste obvyklým.
Nariadenia musia byť každému prístupné na mestkom úrade mesta, ktoré ich vydalo.


 

Nové číslo Hlasu Turian č.1/2019

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

webygroup
ÚvodÚvodná stránka