Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Územný plán obce Sučany - koncept - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Územný plán obce Sučany - koncept - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentuVytlačiť
 

Sučany

Obstarávateľ, Obec Sučany, Obecný úrad, Nám. SNP 31, 038 52 Sučany doručil dňa 27.09.2019 Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 9 ods. 6, písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Sučany - koncept“, ktorú Vám podľa § 10 ods. 1 a ods. 3 zákona o posudzovaní ako dotknutej obci zasielame.
Predložená správa o hodnotení uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 9 zákona o posudzovaní predmetom posúdenia strategického dokumentu, pre ktorý Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydá záverečné stanovisko.

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie Vás vyzýva, aby ste podľa § 11 ods. 1 zákona o posudzovaní ako dotknuté obce informovali do 3 pracovných dní od doručenia tohto strategického dokumentu o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti sprístupnené najmenej 21 dní.
Vaše písomné stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 12 ods. 1 zákona o posudzovaní prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského nám. 1, 036 58 Martin, najneskôr do 21 dní od jeho doručenia. Zároveň si dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe (Word formát) na e-mail: jana.hanzelyova@minv.sk
. Ak v uvedenej lehote nebude na našu adresu doručené Vaše písomné stanovisko, tunajší úrad podľa § 12 ods. 3 zákona o posudzovaní nemusí naň prihliadať.

 

Oznamujeme občanom, že do uvedenej správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu je možné nahliadnuť na Okresnom úrade v Martine, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin

 

 

celý text správy je v priloženom súbore tejto správy

 


 
 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka