Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Návrh - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Turany

Turany


Mesto Turany v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. a) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a dodatkov, ako aj v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o maj ...viac...

Zverejnené 14.6.2019 -ZČ-


 

Zverejnenie Návrhu - Záverečný účet mesta za rok 2018 s prílohou - hodnotenie programov

Na stránke Rozpočet bol zverejnený Návrh - Záverečného účtu mesta za rok 2018 aj spolu s prílohou - Hodnotenie programov
viac...

Zverejnené 11.6.2019 -ZČ-


 

VZN 3 2019

Návrh - VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Turany

viac

Rozhodnutie - Stavebné povolenie - Miestna komunikácia IBV RatkovoVytlačiť
 

Turany

Vec: Obec Ratkovo, 038 54 Krpeľany - žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 

       „Miestne  komunikácie IBV Ratkovo“   

R O Z H O D N U T I E

Stavebné povolenie

Verejná vyhláška

     Navrhovateľ Obec Ratkovo, 038 54 Krpeľany, podal  dňa 13.3.2019  na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na  stavbu podľa dokumentácie „Miestne komunikácie IBV Ratkovo“  na parcelách č. KN 229/83, 229/84, 229/85, 229/82, 229/86, 229/129, 229/102, 229/96, 229/58, 229/57  k.ú. Ratkovo, na ktorú bolo vydané mestom Turany,  dňa 24.10.2017,  územné rozhodnutie č. SU-1141/2017.  

.... pokračovanie v priloženom súbore


 
 

Dražobná vyhláška - Ing. Stanislav DubovecVytlačiť
 

Paragraf

Súdny exekútor JUDr. Martin Závodský, Exekútorský úrad Bratislava, Záhradnícka 39, Bratislava v súlade s ust. § 140 a nasl. zákona NR SR č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov, na základe

1. vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie platobný rozkaz č. 18Cb/l 15/2016-177 zo dňa 29.09.2016

2. návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie zo dňa 27.02.2017 na vymoženie pohľadávky 19.218,06 EUR s príslušenstvom a trovami exekúcie,

3. poverenia vydaného Okresný súd Martin na vykonanie exekúcie č. 5506*002133 zo dňa 05.05.2017

4. súhlasu oprávneného s predajom nehnuteľnosti, oznamuje, že

dňa 15.07.2019 o 10,00 hod. sa bude konať v Exekútorskom úrade Bratislava, Záhradnícka 39, Bratislava dražba nehnuteľnosti
 


 
 

dnes je: 16.6.2019

meniny má: Blanka, Bianka

webygroup
ÚvodÚvodná stránka