Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Oznámenie o zámere Mesta Turany predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta - p.Rusnák

OZNÁMENIE
o zámere Mesta Turany predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa
 
            Mesto Turany, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 pí ...viac...

Oznámenie na stiahnutie zamer-rusnak.pdf zamer-rusnak.pdf (632.4 kB)

Zverejnené 11.2.2019 -ZČ-


 

Oznámenie o zámere Mesta Turany predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta - p.Tkáč

OZNÁMENIE
o zámere Mesta Turany predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa
 
            Mesto Turany, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 pí ...viac...

Oznámenie na stiahnutie zamer-tkac.pdf zamer-tkac.pdf (639.1 kB)

Zverejnené 11.2.2019 -ZČ-


 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. ...viac...

Kompletný text informácie o začatí vyvlastňovacieho konania vyvlastnenie012019.pdf vyvlastnenie012019.pdf (39.3 kB)

Zverejnené 2.1.2019 -ZČ-


 

VZN 2 2019

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turany č. 2 /2019 o určení názvu ulice na území mesta Turany

viac

Návrh VZN na stiahnutie navvzn22019.pdf navvzn22019.pdf (613.9 kB)

Zasadanie zo dňa 17.1.2019, číslo: 1

viac

Oznámenie o uložení zásielky - Mário SlobodníkVytlačiť
 

Úplný text oznámenia o uložení zásielky pre Mária Slobodníka  je v priloženom súbore


 
 

Oznámenie o uložení zásielky - Mgr. Štefan RichvalskýVytlačiť
 

Úplný text oznámenia o uložení zásielky pre Mgr. Štefana Richvalského je v priloženom súbore


 
 

Rozhodnutie - Verejná vyhláška - „ Cyklochodník a chodník pre peších, Martin- Tomčany “ Vytlačiť
 

 Navrhovateľ,  Mesto Martin, Námestie  S.H. Vajanského 1 , 036 49 Martin,  podal na tunajšom úrade, dňa 3.9. 2018  návrh na vydanie územného rozhodnutia  na umiestnenie líniovej stavby   Cyklochodník a chodník pre peších, Martin- Tomčany “ , ktorá pozostáva  z objektov SO 01 Komunikácie  a spevnené plochy

SO 02 Premostenie  toku  Silava- rámový priepusť a ktorá  je  navrhnutá  v katastrálnom území :

         Martin na parcelách:  

 č. KN 4307/2, 7654/5,7654/6, 7654/9, 7654/10, 7654/15, 7654/16, 7654/14, 7654/1, 7655/1           

        Tomčany na parcelách :

         č. KN 210/1  (- KNE 80, 81, 82),  199/15 ( KNE- 81,82),   221/2, 199/6, 199/59, 199/62, 199/63,  199/9,  197/25, 49 (-KNE 86/1)

  Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

  Mesto Turany, ako Okresným úradom Žilina- odborom  výstavby a bytovej politiky   určený  stavebný úrad podľa § 119 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  /stavebný zákon/,  v znení neskorších predpisov, posúdilo návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona a posúdilo námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

kompletný text rozhodnutia  je v priloženom súbore ......

 

Kompletný text vyhlášky na stiahnutie vyhlaska022019.pdf vyhlaska022019.pdf (496 kB)

 
 

dnes je: 23.2.2019

meniny má: Roman, Romana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka