Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho krajaVytlačiť
 

ŽSK

Základné údaje o strategickom dokumente

1. Názov

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja  

2. Charakter

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len Stratégia) bude strategický dopravno –plánovací dokument, ktorý bude slúžiť ako Plán udržateľnej mobility s prvkami územného generelu dopravy regionálnej úrovne. Bude podkladom pre čerpanie finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj podkladom pre spracovanie štúdií, stratégií, územných plánov, územnoplánovacích podkladov a plánov dopravnej obslužnosti a iných obdobných dokumentov.

Projekt s názvom: „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ je realizovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 (IROP), konkrétne jeho Špecifického cieľa 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Stratégia je spracovávaná v zmysle Metodického usmernenia Riadiaceho orgánu pre IROP č. 2 k vypracovaniu plánov udržateľnej mobility vydanom MPaRV SR dňa 25.09.2015 a jeho prílohy - Metodické pokyny k tvorbe plánov udržateľnej mobility, vydanej Ministerstvom dopravy a výstavby SR 2015 v znení neskorších aktualizácií.

Plán udržateľnej mobility účinne rieši dopravné problémy a rôznorodé požiadavky aktérov prostredníctvom systematického procesu, ktorý predpokladá analýzu súčasného stavu, stanovenie vízie, cieľov a zámerov, výber vhodných opatrení, ich aktívnu komunikáciu, monitoring a hodnotenie.

 

Dokument bude až do 8.6.2019 vyvesený na úradnej tabuli pred Mestským úradom v Turanoch na ulici Osloboditeľov, rovnako ako aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na odkaze https://cuet.slovensko.sk/?PublisherName=Mesto+Turany&DocumentPublishedFrom=01.08.2018&AlternativePublicationCheck=false&AlternativeTypeCode=&DocumentTypeCode=

 

Odkaz na stránku Enviroportál.sk


 
 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka