Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Rozpočet

 

Rozpočet

 

1. Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.
2. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých  sú  vyjadrené  finančné  vzťahy k právnickým osobám  a fyzickým  osobám - podnikateľom pôsobiacim na území mesta,  ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce  pre  ne  zo zákonov a
z iných  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj zo zmlúv.
3. Rozpočet mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
4. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.
5. Rozpočet mesta obsahuje aj zámery a ciele, ktoré sa budú realizovať z výdavkov rozpočtu mesta.
6. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jej pôsobností vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb o obyvateľov vrátane programov mesta na tri rozpočtové roky.
7. Mesto môže využívať ekonomické nástroje /dane,pokuty,poplatky,.../ ako regulatívy na podporu ochrany životného prostredia.
8. Výsledky  hospodárenia   mesta,  vrátane  výsledkov  hospodárenia  peňažných  fondov, obsahuje  záverečný  účet  mesta,  ktorý  schvaľuje  mestské
zastupiteľstvo  spravidla do 31.mája nasledujúceho roka.
9. Ročnú  účtovnú  závierku mesta Turany  overuje  audítor  /§ 9  ods. 5 zákona  o obecnom  zriadení/.
10. Ak mestské zastupiteľstvo neschváli do 31.12. bežného roka rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok, hospodári mesto podľa rozpočtu  obce predchádzajúceho rozpočtového roka. Výdavky uskutočnené počas  tohto rozpočtového provizória nesmú v každom  mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka.

 

Register účtovných závierok

Stránka - Register účtovných závierok

 

 


 
dot13.pdf(247.2 kB)Poskytnutie dotácií na rok 2013
dot2010.pdf(93.2 kB)Poskytnutie dotácií OZ na rok 2010
dot11.pdf(136.1 kB)Poskytnutie dotácií na rok 2011

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka