Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Rozpočet

 

Rozpočet

 

1. Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.
2. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých  sú  vyjadrené  finančné  vzťahy k právnickým osobám  a fyzickým  osobám - podnikateľom pôsobiacim na území mesta,  ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce  pre  ne  zo zákonov a
z iných  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj zo zmlúv.
3. Rozpočet mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
4. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.
5. Rozpočet mesta obsahuje aj zámery a ciele, ktoré sa budú realizovať z výdavkov rozpočtu mesta.
6. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jej pôsobností vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb o obyvateľov vrátane programov mesta na tri rozpočtové roky.
7. Mesto môže využívať ekonomické nástroje /dane,pokuty,poplatky,.../ ako regulatívy na podporu ochrany životného prostredia.
8. Výsledky  hospodárenia   mesta,  vrátane  výsledkov  hospodárenia  peňažných  fondov, obsahuje  záverečný  účet  mesta,  ktorý  schvaľuje  mestské
zastupiteľstvo  spravidla do 31.mája nasledujúceho roka.
9. Ročnú  účtovnú  závierku mesta Turany  overuje  audítor  /§ 9  ods. 5 zákona  o obecnom  zriadení/.
10. Ak mestské zastupiteľstvo neschváli do 31.12. bežného roka rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok, hospodári mesto podľa rozpočtu  obce predchádzajúceho rozpočtového roka. Výdavky uskutočnené počas  tohto rozpočtového provizória nesmú v každom  mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka.

 

Register účtovných závierok

Stránka - Register účtovných závierok

 

 


 
Programový rozpočet mesta TURANY na roky 2019 – 2021 - tabuľky - schválený na MZ zo dňa 27.2.2019

 
Programový rozpočet mesta TURANY na roky 2019 – 2021 schválený na MZ zo dňa 27.2.2019

 
Rozpočet schválený na MZ zo dňa 27.2.2019 - príjmy a výdavky

 
Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 - PRÍJMY

 
Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 - PRÍJMY a VÝDAJE

 
Návrh - Programový rozpočet mesta TURANY na roky 2019 – 2021
 prrozp21.pdf (908.1 kB) prrozp21.pdf (908.1 kB)

 
Návrh - Programový rozpočet mesta Turany na roky 2019-2021 - výdaje a príjmy - tabuľky
 prrtb2019.pdf (1.3 MB) prrtb2019.pdf (1.3 MB)

 
Prehľad podaných projektov, žiadostí a schválených dotácií za roky 2015-2018
 eurofondy2018.pdf (561.5 kB) eurofondy2018.pdf (561.5 kB)

 
Záverečný účet mesta za rok 2017 - 06/2018

 
Pridelenie dotácií na rok 2017 -02/2017
 dotacie17.pdf (254 kB) dotacie17.pdf (254 kB)

 
Záverečný účet mesta za rok 2016 - 13.06.2017
 zuc2016.pdf (783 kB) zuc2016.pdf (783 kB)

 
Programový rozpočet mesta Turany na roky 2018-2020 - excelová tabuľka - 12/2017
 roz2018-20.pdf (939.9 kB) roz2018-20.pdf (939.9 kB)

 
Programový rozpočet mesta TURANY na roky 2018 – 2020 - texty - 12/2017

 
Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020 - 12/2017
 rroz2018.pdf (697.8 kB) rroz2018.pdf (697.8 kB)

 
Návrh rozpočtu na rok 2016-2018 - 11/2015
 navroz16.pdf (538.8 kB) navroz16.pdf (538.8 kB)

 
Návrh programového rozpočtu obce na roky 2016 - 2018 - 11/2015
 navroz16prg.pdf (461.7 kB) navroz16prg.pdf (461.7 kB)

 
Návrh programového rozpočtu obce na roky 2016 - 2018 - 11/2015
 navroz16prg1.pdf (938.3 kB) navroz16prg1.pdf (938.3 kB)

 
Návrh 2.úpravy rozpočtu na rok 2015 - 11/2015
 nav2roz15.pdf (874 kB) nav2roz15.pdf (874 kB)

 
Záverečný účet obce za rok 2015 - 06/2015
 zuc2015.pdf (861.8 kB) zuc2015.pdf (861.8 kB)

 
Návrh na 2.úpravu rozpočtu na rok 2016 - 08/2016
 nav2upr2016.pdf (944 kB) nav2upr2016.pdf (944 kB)

 
Schválený rozpočet na rok 2017 - 12/2016
 roz17.pdf (688.8 kB) roz17.pdf (688.8 kB)

 
Programový rozpočet na roky 2017-2019 tabuľky
 progroz1719t.pdf (941.7 kB) progroz1719t.pdf (941.7 kB)

 
Schválený programový rozpočet na roky 2017-2019 - 12/2016
 progroz1719.pdf (465.4 kB) progroz1719.pdf (465.4 kB)

 
Poskytnutie dotácií na rok 2013
 dot13.pdf (247.2 kB) dot13.pdf (247.2 kB)

 
Schválený rozpočet na roky 2013 - 2015 - 04/2013
 roz1315.pdf (450.2 kB) roz1315.pdf (450.2 kB)

 
Záverečný účet obce za rok 2012 - 06/2013
 zuc2012.pdf (643.1 kB) zuc2012.pdf (643.1 kB)

 
Schválený rozpočet na rok 2014 - 02/2014
 rozp2014.pdf (45 kB) rozp2014.pdf (45 kB)

 
Záverečný účet obce za rok 2013 - 06/2014
 zuc2013.pdf (794.5 kB) zuc2013.pdf (794.5 kB)

 
Návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2014 - 12/2014
 nav2roz14.pdf (465.9 kB) nav2roz14.pdf (465.9 kB)

 
Návrh rozpočtu na rok 2015 - 12/2014
 navroz15.pdf (465.9 kB) navroz15.pdf (465.9 kB)

 
2.úprava rozpočtu r.2014 - 01/2015
 upr2-2014.pdf (571.8 kB) upr2-2014.pdf (571.8 kB)

 
Schválený rozpočet na rok 2015 - 01/2015
 rozp2015.pdf (465.7 kB) rozp2015.pdf (465.7 kB)

 
Návrh záverečného účtu obce za rok 2014 - 06/2015
 navzuc2014.pdf (683.8 kB) navzuc2014.pdf (683.8 kB)

 
Návrh na 1. úpravu rozpočtu roku 2015 - 08/2015
 navroz15-1.pdf (216.4 kB) navroz15-1.pdf (216.4 kB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2010 až 2012 - 12/2009
 navroz10.pdf (108.5 kB) navroz10.pdf (108.5 kB)

 
Návrh na 1. úpravu rozpočtu na rok 2010 - 1/2010
 nav1upr.pdf (105.6 kB) nav1upr.pdf (105.6 kB)

 
Poskytnutie dotácií OZ na rok 2010
 dot2010.pdf (93.2 kB) dot2010.pdf (93.2 kB)

 
Rozpočet na roky 2011 - 2013 - 02/2011
 rozp2011.pdf (106.7 kB) rozp2011.pdf (106.7 kB)

 
Poskytnutie dotácií na rok 2011
 dot11.pdf (136.1 kB) dot11.pdf (136.1 kB)

 
Záverečný účet obce za rok 2010
 zuc2010.pdf (699.9 kB) zuc2010.pdf (699.9 kB)

 
Rozpočet na rok 2011- 1.úprava - 09/2011
 roz11u1.pdf (542.3 kB) roz11u1.pdf (542.3 kB)

 
DODATOK č.1 k VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - 11/2011
 d1roz11.pdf (332.7 kB) d1roz11.pdf (332.7 kB)

 
Návrh na 2. úpravu rozpočtu na rok 2011 - 11/2011
 r2011u2.pdf (550.1 kB) r2011u2.pdf (550.1 kB)

 
Návrh rozpočtu na rok 2012 - 2014- 11/2011
 n201214.pdf (529.3 kB) n201214.pdf (529.3 kB)

 
Schválený rozpočet na roky 2012 - 2014- 02/2012
 rozp1214.pdf (529.7 kB) rozp1214.pdf (529.7 kB)

 
Záverečný účet obce za rok 2011 - 06/2012
 zuc2011.pdf (523.6 kB) zuc2011.pdf (523.6 kB)

 
Návrh úpravy rozpočtu na rok 2012 - 09/2012
 navr2012.pdf (539.8 kB) navr2012.pdf (539.8 kB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2013 - 2015 - 11/2012
 nav2013.pdf (438.9 kB) nav2013.pdf (438.9 kB)

 
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2012 - 11/2012
 nupr1-12.pdf (544.8 kB) nupr1-12.pdf (544.8 kB)

 
Záverečný účet obce za rok 2009
 zuc2009.pdf (275.8 kB) zuc2009.pdf (275.8 kB)

 
Záverečný účet obce za rok 2008
 zuc2008.pdf (122.9 kB) zuc2008.pdf (122.9 kB)

 

Nové číslo Hlasu Turian č.1/2019

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

webygroup
ÚvodÚvodná stránka