Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Prenájom priestorov

PRENÁJOM PRIESTOROV - platnosť cenníkov prenájmu od 1.7. 2019

 

Krátkodobé prenájmy majetku mesta sa uskutočňujú na základe písomnej žiadosti.

 

PRENÁJOM PRIESTOROV
MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO V TURANOCH

Stránka MKS

Zábavy, zhromaždenia politických strán a reklamné podujatia
13 € / hod
Svadby, rodinné oslavy a posedenia, schôdze a stretnutia spoločenských organizácií a združení
6 € / hod
Malá miestnosť
4 € / hod
Kar s prípravou a varením v MKS
30 €
Kar bez prípravy a varenia v MKS
20 €
Predajné akcie do 8 hod.
110 €
Predajné akcie nad 8 hod.
160 €
Prepožičanie inventáru
12 €
Pri prenájme počas vykurovacej sezóny resp. nutnosti vykurovania miestností sa ku každému  prenájmu učtuje poplatok navyše 3 € / hod.

 

PRENÁJOM PRIESTOROV
KULTÚRNE CENTRUM TURANY

Stránka Kultúrneho centra

Veľká sála: ples, zábava, svadba, firemné akcie, stužková, iné
17 € / hod
Veľká sála: semináre, školenia, schôdze, prednášky, kurzy
12 € / hod
Malá sála: svadby, kary, rodinné posedenia
10 € / hod
Malá sála: semináre, školenia, schôdze, prednášky, kurzy
7 € / hod
Malá zadná miestnosť
4 € / hod
Kuchyňa s inventárom
30 €
Pri prenájme počas vykurovacej sezóny resp. nutnosti vykurovania miestností sa ku každému  prenájmu učtuje poplatok navyše 3 € / hod.

 

PRENÁJOM PRIESTOROV
KINA

 

Celé kino v prípade neplateného predstavenia, skúšky
5 € / hod
Celé kino v prípade plateného predstavenia a pod.
30 € / hod
Pri prenájme počas vykurovacej sezóny resp. nutnosti vykurovania miestností sa ku každému  prenájmu učtuje poplatok navyše 10 € / hod. pri platených predstaveniach a pod.

 

PRENÁJOM PRIESTOROV
FUTBALOVÝ ŠTADIÓN - ZASADAČKA

 

NÁJOMCA: športový klub, oddiel, spolok so sídlom v objekte - schôdza, klubová činnosť, prezentácia klubu, oddielu, turnaje, prednášky, kurzy
bezodplatne
NÁJOMCA: právnické a fyzické osoby, podnikatelia - svadby, kary, posedenia, oslavy, kurzy,prednášky, rôzne spoločenské akcie
6 € / hod
NÁJOMCA: fyzické osoby,nepodnikatelia - svadby, kary, posedenia, rôzne akcie
4 € / hod
Pri prenájme počas vykurovacej sezóny resp. nutnosti vykurovania miestností sa ku každému  prenájmu učtuje poplatok navyše 4 € / hod.

 

V cene stanoveného nájomného sú poplatky za elektrickú energiu, vodu, prepožičaný inventár a ostatné služby. V cene nie sú započítané poplatky za ostatné režijné služby, poškodenie inventáru a škody spôsobené počas prenájmu.

Pri prenájme priestorov počas vykurovacej sezóny  resp. nutnosti vykurovania miestností sa ku každému prenájmu účtuje poplatok navyše:

- 3 € za hod. v prípade Miestneho kultúrneho strediska a Kultúrneho centra

- 4 € za hod. v prípade zasadačky v objekte futbalového štadiónu

- 10 € za hod. v prípade budovy kina pri platených predstaveniach a pod.

 

Primátor môže v odôvodnených prípadoch nájomné pred začatím užívania znížiť alebo rozhodnúť o vypožičaní takéhoto majetku mesta (bezodplatné užívanie) na základe odôvodnenej žiadosti, ktorá bude doručená najmenej 5 dní vopred. Na neskôr doručené žiadosti sa neprihliada.
Akcie, pri ktorých nebude vyberané nájomné sú: školenia MsÚ, akcie Mestského zastupiteľstva a jeho poradných orgánov, porady MsÚ ako celku ako aj jednotlivých organizačných útvarov Mesta Turany, akcie právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, akcie právnických osôb so 100% majetkovou účasťou, oficiálne zahraničné delegácie z družobných alebo partnerských miest na pozvanie primátora mesta a pod.

Užívateľ zodpovedá za spôsobené škody vzniknuté na majetku mesta v zmysle osobitných právnych predpisov.

Ing. Dušan Novysedlák, primátor mesta


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka