Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

Turany

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás týmto pozývam na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Turanoch, ktoré sa uskutoční dňa 11. septembra 2019 v Miestom kultúrnom stredisku na ul. Krížna v Turanoch so začiatkom o 15:00 hodine s týmto programom:

1. Otvorenie zasadnutia - primátor mesta

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie - predkladá: primátor mesta

3. Schválenie programu zasadnutia - predkladá: primátor mesta

4. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ - predkladá: hlavný kontrolór

5. Správa hlavného kontrolóra mesta o výsledkoch kontrol - predkladá: hlavný kontrolór

6. Správa o sociálnej starostlivosti v meste Turany, poskytovanie sociálnych dávok a návrh opatrení na zlepšenie v nasledujúcom období - predkladá: príslušná pracovníčka, stanovisko: predseda komisie

7. Správa o stave investičných akcií v roku 2019 - predkladá: zástupca primátora

8. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku

9. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku

10. Správa o finančnom plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2019 a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta za I. polrok 2019 - predkladá: MsÚ učtáreň mesta, stanovisko príslušná komisia

11. Návrh na úpravu rozpočtu Mesta Turany v roku 2019 - predkladá: MsÚ učtáreň mesta, stanovisko príslušná komisia

12. Rôzne

13. Diskusia a interpelácie poslancov

14. Schválenie uznesenia

15. Ukončenie zasadnutia


Poznámka: o 16.00 hod. možnosť občanov predniesť svoje požiadavky, pripomienky a postrehy k činnosti primátora mesta, poslancov MsZ a hlavného kontrolóra.


Ing. Dušan Novysedlák, primátor mesta


 
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka