Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Rozhodnutie o umiestnení stavby: „IBV Vrútky-Kopanica, Urbanistický okrsok 003“Vytlačiť
 

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len „OÚ Žilina - OVBP“) ako príslušný odvolací orgán podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov o odvolaniach účastníkov konania

podaných proti rozhodnutiu Mesta Turany č. SÚ-382/1/2018 zo dňa 11.7.2018, ktorým rozhodlo o umiestnení stavby: „IBV Vrútky-Kopanica, Urbanistický okrsok 003“ na pozemkoch k. ú. Vrútky v rozsahu stavebných objektov SO 01 až SO 08 pre navrhovateľa: Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO: 00 647 209, takto


rozhodol:


podľa ust. § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodnutie Mesta Turany č. SÚ-382/1/2018 zo dňa 11.7.2018


zrušuje


a vec vracia prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Kompletný text rozhodnutia je uvedený v priloženom súbore


 
 

dnes je: 19.7.2019

meniny má: Dušana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka