Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Oznámenie o zámere Mesta Turany predať nehnuteľný majetok pre rodinu Golierovú

Oznámenie o zámere Mesta Turany predať nehnuteľný majetok pre rodinu GolierovúVytlačiť
 

Turany

OZNÁMENIE o zámere Mesta Turany predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa


Mesto Turany, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské
zastupiteľstvo mesta Turany trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.


Mesto Turany má zámer predať nehnuteľný majetok:
- pozemok registra KN-E, parcela č. 4502, ostatná plocha o výmere 259 m2
evidovaný na liste vlastníctva č. 4139, Okresným úradom Martin, katastrálny odbor,
katastrálne územie Turany.
Nadobúdateľ: Mgr. Patrik Golier, Červenej armády 1061/21, 038 53 Turany a manželka
Mgr. Michaela Golierová Buricová, rod. Buricová, Černík 1183/39, 03853 Turany
Cena nehnuteľností: 2.210,00 € stanovená znaleckým posudkom č. 40/2019, zo dňa 22.08.2019, vypracovaným znalcom: Ing. Petrom Čanádym, Ul. Černík 1184/40, 038 53 Turany.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Turany považuje:
Predávaný pozemok je na hranici s pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľov a tvoria tak
ucelený celok, pričom v budúcnosti bude slúžiť na prístup k plánovanému rodinnému domu.
Dátum zverejnenia: 27.08.2019
Dátum zvesenia: .................................
Spôsob zverejnenia: webová stránka mesta Turany (www.turany.sk) a úradná tabuľa mesta
Turany.
V Turanoch, dňa 27.08.2019, Ing. Dušan Novysedlák primátor mesta


 
 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka