Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Oznámenie o zámere Mesta Turany predať nehnuteľný majetok pre p. Irenu Ivanovú

Oznámenie o zámere Mesta Turany predať nehnuteľný majetok pre p. Irenu IvanovúVytlačiť
 

Turany

Oznámenie o zámere Mesta Turany predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta
z dôvodov hodných osobitného zreteľa


Mesto Turany, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské
zastupiteľstvo mesta Turany trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Mesto Turany má zámer predať nehnuteľný majetok:
- pozemok registra KN-E, parcela č. 2924/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere 251 m2
evidovaný na liste vlastníctva č. 4139, Okresným úradom Martin, katastrálny odbor,
katastrálne územie Turany.


Nadobúdateľ: p. Irena Ivanová, rod. Baľaľová, Mierová 716/1, 03853 Turany
Cena nehnuteľnosti: 2.600,00 € stanovená znaleckým posudkom č. 152/2019, zo dňa
26.08.2019, vypracovaným znalcom: Ing. Igor Kovačka, 038 53 Sklabiňa č. 110.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Turany považuje:
Predávaný pozemok je na hranici s pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľky a tvoria tak
ucelený celok, ktorý má nadobúdateľka oplotený a dlhoročne ho užíva. Zároveň časť
pozemku tvorí prístup k rodinnému domu nadobúdateľky.
Dátum zverejnenia: 28.08.2019


Dátum zvesenia: .................................
Spôsob zverejnenia: webová stránka mesta Turany (www.turany.sk) a úradná tabuľa mesta
Turany.
V Turanoch, dňa 28.08.2019, Ing. Dušan Novysedlák primátor mesta


 
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka