Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Návrh - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Turany

Návrh - Zásady hospodárenia s majetkom mesta TuranyVytlačiť
 

Turany

Mesto Turany v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. a) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a dodatkov, ako aj v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a dodatkov vydáva


ZÁSADY HOSPODÁRENIA S MAJETKOM MESTA TURANY


PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
(1) Mesto Turany (ďalej len „mesto“) je samostatný samosprávny a správny územný celok Slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí) samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami.
(2) Tieto zásady hospodárenia mesta (ďalej len ,,zásady hospodárenia“) upravujú:
a) práva a povinnosti mesta pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta,
b) práva a povinnosti správcov spravujúcich majetok mesta, spôsob a podmienky zverenia majetku mesta do správy a jeho odňatie,
c) spôsob a podmienky nadobúdania majetku do vlastníctva mesta,
d) spôsob a podmienky prevodu majetku mesta na tretie osoby,
e) spôsob a podmienky prenechávania majetku mesta do dočasného užívania,
f) podmienky nakladania s pohľadávkami a záväzkami mesta, cennými papiermi a inými majetkovými právami mesta,
g) kompetencie mesta a správcov majetku mesta pri schvaľovaní úkonov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta.

 

pokračovanie v priloženom súbore .....


 
 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka