Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Oficiálna stránka mesta Turany

Upútavky na oznamy

Propozície Behu oslobodenia Turian

Propozície BOT

Zverejnené 17.3.2019 -ZČ-


 

Výsledky 1. kola - Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 - hlasovanie v Turanoch

Výsledky 1

 
Podrobnejšie výsledky z hlasovania v 1.kole v Turanoch - 16.3.2019
Kompletné výsledky 1.kola volieb v SR
 


viac...

Zverejnené 17.3.2019 -ZČ-


 

Oznámenie o uložení zásielky - Mário Slobodník

Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle ustanovenie § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov mesto Turany oznamuje uloženie listovej zásielky  Krajský súd v Bratislave  pre adresáta :
Mário Slobodník
Zásielku je možné si vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Turanoch,
 I. poschodie, č.dv. 13 počas úradných hodín v lehote od. 04.03.2019 do 19.03.2019
  ...viac...

Zverejnené 13.3.2019 -ZČ-


 

Oznámenie o uložení zásielky - Miroslav Adamčík

Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle ustanovenie § 5 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov mesto Turany oznamuje uloženie listovej zásielky  Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra  pre adresáta :
Miroslav Adamčík
Zásielku je možné si vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Turanoch, I. poschodie, č. dv. 13 počas úradných hodín v lehote od. 08.03.2019 do 22.03.2019
...viac...

Zverejnené 13.3.2019 -ZČ-


 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.  587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v náväznosti na Prílohu č. 1 Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z. týmto mesto Turany predkladá informáciu o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018
 
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 je 3 ...viac...

Zverejnené 27.2.2019 -ZČ-


 

12.turiansky ples - 9.2.2019 - fotogaléria

12. turiansky ples


 
Fotogaléria
viac...

Zverejnené 26.2.2019 -ZČ-


 

Oznámenie o vykonávaní vojenského výcviku

Oznámenie o vykonávaní vojenského výcviku v Posádkovom cvičisku Sučany - Turany

na základe Plánu prípravy Základne výcviku a mobilizačného doplňovania na VR 2019 Vám ako užívateľ Posádkového cvičiska Sučany - Turany zasielam „Plán využitia priestorov“ v Posádkovom cvičisku Sučany - Turany na mesiac Marec 2019. Podľa plánu výcviku sú organizované život ohrozujúce zamestnania (Bariérová strelnica Turany - ostré streľby), preto Vás žiadam ...viac...

Zverejnené 25.2.2019 -ZČ-


 

Oznámenie o zámere Mesta Turany predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta - p.Rusnák

OZNÁMENIE
o zámere Mesta Turany predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa
 
            Mesto Turany, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja  nehnuteľného majetku vo vlastníctve  mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Turany trojpäti ...viac...

Zverejnené 11.2.2019 -ZČ-


 

Oznámenie o zámere Mesta Turany predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta - p.Tkáč

OZNÁMENIE
o zámere Mesta Turany predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa
 
            Mesto Turany, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja  nehnuteľného majetku vo vlastníctve  mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Turany trojpäti ...viac...

Zverejnené 11.2.2019 -ZČ-


 

Turianska biela stopa 2019 - 12.1.2019 - fotogaléria a výsledky

TBS-2019

 

Fotogaléria
 
TURIANSKA BIELA STOPA - XXIV. ročník  - 12.1.2019
     Krásne zasnežené lúky turianskeho chotára prilákali na štart 62 účastníkov už tradičného turistického pochodu na bežkách. Organizátori kvôli bohatej snehovej nádielke mali ťažšiu úlohu s prípravou trate na 5 a 10 km. Tá smerovala v tomto ročníku ponad Tibín, na rozľahlé lúky Dedinské. Pre deti bola pripravená trať v dĺžke 1 km, súťažilo 13 d ...viac...

Zverejnené 12.1.2019 -ZČ-


 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods.l zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť
o začatí vyvlas ...viac...

Zverejnené 2.1.2019 -ZČ-


 

Novoročný pozdrav

Milí  spoluobčania!

som veľmi rád, že sa Vám môžem v týchto prvých chvíľach nového roka prihovoriť.
Čas beží neúprosne a po čare Vianoc prežívame prvé hodiny toho nového roku.  Stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve skončil. Pre niekoho to bol rok šťastný, pre iného možno menej úspešný.
Je to až neskutočné, ale rok 2018 je minulosťou. Minulosťou, za ktorou s ...viac...

Zverejnené 1.1.2019 -ZČ-


 

Kultúra a šport

12.4.2019   17:00

Obradná sieň MsÚ

Vyhodnotenie najlepších jednotlivcov a kolektívov za r.2018


 

11.4.2019   08:00

Turany

Deň narcisov


 

3.4. - 4.4.2019   09:00

MKS Turany

Jarná výstava ľudových tvorcov


 

6.4.2019   08:30

Štadión Turany

Beh oslobodenia Turian


 

31.3.2019   17:00

kinosála v Turanoch

Divadelná hra - "Je úžasná !"


 

dnes je: 20.3.2019

meniny má: Víťazoslav, Klaudius

webygroup
ÚvodÚvodná stránka