Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Kultúrne centrum

Kultúrne centrum

KULTÚRNE CENTRUM (bývala jedáleň v časti Drevina) - priestor pre kultúru a usporiadanie obecných podujatí, je majetkom obce a má zároveň slúžiť pre potreby a využitie nasledovného charakteru.

Podujatia:
1. Verejné podujatia a akcie usporiadané starostom, mestským zastupiteľstvom, mestom:
a./ oslavy
b./ verejné schôdze
c./ zhromaždenia občanov


2. Podujatia miestnych organizácií, záujmových združení, ZŠ a MŠ v meste
a./ divadelné predstavenia
b./ karnevaly, rôzne podujatia
c./ výročné a hodnotiace schôdze
d./ prednášky, kurzy
e./ tanečné zábavy a plesy


3. Podujatia a akcie usporiadané obyvateľmi Turian
a./ rôzne rodinné oslavy
b./ svadby
c./ kary


4. Akcie usporiadané firmami, strednými školami a ostatnými záujemcami
a./ firemné akcie a oslavy
b./ plesy
c./ stužkové, študentské plesy
d./ konferencie
e./ semináre, školenia
f./ predvádzacie akcie


Predmetom prenájmu sú priestory:
1./ veľká sála
2./ malá sála
3./ zadná malá miestnosť
4./ kuchyňa

 

CENNÍK PRENÁJMU PRIESTOROV KULTÚRNEHO CENTRA TURANY

platný od 1.7. 2019Veľká sála: ples, zábava, svadba, firemné akcie, stužková, iné 17 € / hod.
Veľká sála: semináre, školenia, schôdze, prednášky, kurzy 12 € / hod.
Malá sála: svadby, kary, rodinné posedenia 10 € / hod.
Malá sála: semináre, školenia, schôdze, prednášky, kurzy 7 € / hod.
Malá zadná miestnosť 4 € / hod.
Kuchyňa s inventárom 30 €

V cene stanoveného nájomného sú poplatky za elektrickú energiu, vodu, prepožičaný inventár a ostatné služby. V cene nie sú započítané poplatky za ostatné režijné služby, poškodenie inventáru a škody spôsobené počas prenájmu.

Pri prenájme priestorov počas vykurovacej sezóny resp. nutnosti vykurovania miestností sa ku každému prenájmu účtuje poplatok navyše 3 € / hod.

Primátor môže v odôvodnených prípadoch nájomné pred začatím užívania znížiť alebo rozhodnúť o vypožičaní takéhoto majetku mesta (bezodplatné užívanie) na základe odôvodnenej žiadosti, ktorá bude doručená najmenej 5 dní vopred. Na neskôr doručené žiadosti sa neprihliada.
Akcie, pri ktorých nebude vyberané nájomné sú: školenia MsÚ, akcie Mestského zastupiteľstva a jeho poradných orgánov, porady MsÚ ako celku ako aj jednotlivých organizačných útvarov Mesta Turany, akcie právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, akcie právnických osôb so 100% majetkovou účasťou, oficiálne zahraničné delegácie z družobných alebo partnerských miest na pozvanie primátora mesta a pod.

Užívateľ zodpovedá za spôsobené škody vzniknuté na majetku mesta v zmysle osobitných právnych predpisov.

Ing. Dušan Novysedlák, primátor mesta

 


Podmienky prenájmu:
1. Predmet prenájmu bude prenajatý na vopred dohodnutý termín a dobu na základe žiadosti prenajímateľa minimálne dva týždne pred vopred plánovaným termínom akcie písomnou formou, doručenou na mestský úrad, resp. MKS Turany. Žiadosť musí obsahovať: predmet prenájmu - konkrétny priestor, druh akcie, počet hodín, strava.
2. Zrušenie plánovanej akcie je potrebné oznámiť minimálne 3 dni pred termínom
3.Kuchyňa nemá svoj personál, je potrebné si ho zabezpečiť.
4.Pri akciách spojených s prípravou a výdajom stravy sa účtuje zároveň aj prenájom kuchyne.
5.Priestory budú nájomcovi poskytnuté včas a vhodne pripravené na dohodnutú akciu.
6. Poplatky na základe stanoveného cenníka prenájmu budú vyplácané po akcii do pokladne mesta.
7. Nájomca sa zaväzuje prenajaté priestory užívať v súlade s bezpečnostným a vnútorným poriadkom Mestkého úradu v Turanoch.
8.Všetky poškodenia inventáru prenaj atých priestorov je povinný uhradiť nájomca.
9. V CELOM OBJEKTE JE PRÍSNY ZÁKAZ FAJČENIA !

 

Vypracovala: Bc. Iveta Jesenská, riaditeľka MKS , august 2009

Schválil: Ing. Miroslav Blahušiak, primátor mesta

 

Kultúrne centrum - 1

Kultúrne centrum - 2

Kultúrne centrum - mapa


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka