Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Oficiálna stránka mesta Turany

Upútavky na oznamy

Rozhodnutie - Verejná vyhláška - „ Cyklochodník a chodník pre peších, Martin- Tomčany “

 Navrhovateľ,  Mesto Martin, Námestie  S.H. Vajanského 1 , 036 49 Martin,  podal na tunajšom úrade, dňa 3.9. 2018  návrh na vydanie územného rozhodnutia  na umiestnenie líniovej stavby   „ Cyklochodník a chodník pre peších, Martin- Tomčany “ , ktorá pozostáva  z objektov SO 01 Komunikácie  a spevnené plochy
SO 02 Premostenie  toku  Silava- rámový priepusť a ktorá  je  navrhnutá  v katastrálnom území :
         Martin na parcelách:   ...viac...

Zverejnené 22.2.2019 -ZČ-


 

Oznámenie o uložení zásielky - Mário Slobodník

Úplný text oznámenia o uložení zásielky pre Mária Slobodníka  je v priloženom súbore
viac...

Zverejnené 13.2.2019 -ZČ-


 

Oznámenie o uložení zásielky - Mgr. Štefan Richvalský

Úplný text oznámenia o uložení zásielky pre Mgr. Štefana Richvalského je v priloženom súbore
viac...

Zverejnené 13.2.2019 -ZČ-


 

Oznámenie o zámere Mesta Turany predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta - p.Rusnák

OZNÁMENIE
o zámere Mesta Turany predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa
 
            Mesto Turany, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja  nehnuteľného majetku vo vlastníctve  mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Turany trojpäti ...viac...

Zverejnené 11.2.2019 -ZČ-


 

Oznámenie o zámere Mesta Turany predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta - p.Tkáč

OZNÁMENIE
o zámere Mesta Turany predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa
 
            Mesto Turany, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja  nehnuteľného majetku vo vlastníctve  mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Turany trojpäti ...viac...

Zverejnené 11.2.2019 -ZČ-


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - predaj vyťaženého dreva Mesta Turany

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj  vyťaženého dreva Mesta Turany
Obchodná verejná súťaž je súťaž najvhodnejších návrhov na uzavretie zmluvy. Ide o stretnutie sa viacerých návrhov rôznych subjektov, ktoré sa snažia čo najlepšie splniť požiadavky vyhlasovateľa a ktorú vyhlasovateľ adresuje neurčitému okruhu osôb ...viac...

Zverejnené 7.2.2019 -ZČ-


 

Medzinárodný výskum - Politické postoje

Slovenská nezávislá výskumná spoločnosť MEDIAN SK v súčasnosti realizuje prestížny medzinárodný výskum Politické postoje.
Cieľom výskumu je získať informácie o predstavách obyvateľov SR týkajúcich sa domácej a medzinárodnej politickej situácie. Dáta zo všetkých krajín zúčastnených na výskume umožnia lepšie porovnávať spoločenské postoje v našej krajine so situáciou v ďalších krajinách vo svete. Aby sme získali reprezentatívny obraz o názor ...viac...

Zverejnené 16.1.2019 -ZČ-


 

Turianska biela stopa 2019 - 12.1.2019 - fotogaléria a výsledky

TBS-2019

 

Fotogaléria
 
TURIANSKA BIELA STOPA - XXIV. ročník  - 12.1.2019
     Krásne zasnežené lúky turianskeho chotára prilákali na štart 62 účastníkov už tradičného turistického pochodu na bežkách. Organizátori kvôli bohatej snehovej nádielke mali ťažšiu úlohu s prípravou trate na 5 a 10 km. Tá smerovala v tomto ročníku ponad Tibín, na rozľahlé lúky Dedinské. Pre deti bola pripravená trať v dĺžke 1 km, súťažilo 13 d ...viac...

Zverejnené 12.1.2019 -ZČ-


 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods.l zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť
o začatí vyvlas ...viac...

Zverejnené 2.1.2019 -ZČ-


 

Novoročný pozdrav

Milí  spoluobčania!

som veľmi rád, že sa Vám môžem v týchto prvých chvíľach nového roka prihovoriť.
Čas beží neúprosne a po čare Vianoc prežívame prvé hodiny toho nového roku.  Stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve skončil. Pre niekoho to bol rok šťastný, pre iného možno menej úspešný.
Je to až neskutočné, ale rok 2018 je minulosťou. Minulosťou, za ktorou s ...viac...

Zverejnené 1.1.2019 -ZČ-


 

Novoročný ohňostroj - 1.1.2019 - fotogaléria

Novoročný ohňostroj


Fotogaléria
viac...

Zverejnené 1.1.2019 -ZČ-


 

Cestovný poriadok autobusových a vlakových spojení pre Turany platný od 9.12.2018

Cestovný poriadok


 
 
Stiahnutie súboru .pdf
viac...

Zverejnené 22.12.2018 -ZČ-


 

Kultúra a šport

2.3. - 3.3.2019   10:00

Malá Fatra, Trusalová

Skialpinistický pretek - K2 Malá Fatra


 
Propozície pretekov na stiahnutie K2-propozicie.pdf K2-propozicie.pdf (3.5 MB)

2.3.2019   20:00

Kultúrne centrum Turany

Fašiangová zábava


 

23.2.2019   08:00

Turany a námestie

Fašiangy mesta Turany


 

dnes je: 23.2.2019

meniny má: Roman, Romana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka