Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Oznámenie o zámere Mesta Turany predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta - p.RusnákVytlačiť
 

OZNÁMENIE

o zámere Mesta Turany predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

            Mesto Turany, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja  nehnuteľného majetku vo vlastníctve  mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Turany trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

.... kompletný text oznámenia je v priloženom súbore

Oznámenie na stiahnutie zamer-rusnak.pdf zamer-rusnak.pdf (632.4 kB)

 
 

Oznámenie o zámere Mesta Turany predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta - p.Tkáč Vytlačiť
 

OZNÁMENIE

o zámere Mesta Turany predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

            Mesto Turany, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja  nehnuteľného majetku vo vlastníctve  mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Turany trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

...... kompletný text oznámenia  je v priloženom súbore

Oznámenie na stiahnutie zamer-tkac.pdf zamer-tkac.pdf (639.1 kB)

 
 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.Vytlačiť
 

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods.l zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť
o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu diaľnica „Dl Dubná Skala - Turany“
Podľa ust.§ 10 ods.2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie:
a) účel vyvlastnenia-, zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby diaľnice „Dl Dubná Skala - Turany“
b) údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - Karlova Ves, IČO : 35919001
c) katastrálne územie: Turany


d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: parc. KN E č. 2618/1, 2618/2 na LV 2350, KN E č. 2619 na LV 2706.

Kompletný text informácie o začatí vyvlastňovacieho konania vyvlastnenie012019.pdf vyvlastnenie012019.pdf (39.3 kB)

 
 
Položky 1-5 z 7

Oznámenia o uložení písomnosti

Oznámenie o uložení zásielky - Mário SlobodníkVytlačiť
 

Úplný text oznámenia o uložení zásielky pre Mária Slobodníka  je v priloženom súbore


 
 

Oznámenie o uložení zásielky - Mgr. Štefan RichvalskýVytlačiť
 

Úplný text oznámenia o uložení zásielky pre Mgr. Štefana Richvalského je v priloženom súbore


 
 
Položky 1-5 z 7

dnes je: 23.2.2019

meniny má: Roman, Romana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka