Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TuranyHľadať
 
 

Ako vybaviť

Všeobecne

Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
 ziadinf7.doc (25 kB) ziadinf7.doc (25 kB)

Žiadosť o súhlas k malému zdroju znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods.1 písm. f) zákona o ovzduší
 ziadostmzzo.doc (13.3 kB) ziadostmzzo.doc (13.3 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska – súhlasu pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia
 mzzozs.doc (12.7 kB) mzzozs.doc (12.7 kB)

Stavebný úrad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 ziadost7.doc (41 kB) ziadost7.doc (41 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 ziadost6.doc (49.5 kB) ziadost6.doc (49.5 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 ziadost1.doc (41.5 kB) ziadost1.doc (41.5 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 ziadost2.doc (39 kB) ziadost2.doc (39 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
 ziadost3.doc (33.5 kB) ziadost3.doc (33.5 kB)

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie
 ziadost4.doc (36 kB) ziadost4.doc (36 kB)

Ohlásenie stavebných úprav - udržiavacích prác
 ziadost5.doc (29 kB) ziadost5.doc (29 kB)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie
 ziadost8.doc (35.5 kB) ziadost8.doc (35.5 kB)

Vodovodné prípojky a kanalizácia - TURVOD

Postup pri zriaďovaní pripojenia na verejnú kanalizáciu (VK)
 PostupKP.pdf (1 MB) PostupKP.pdf (1 MB)

Postup pri zriaďovaní pripojenia na verejný vodovod (VV)
 PostupVP.pdf (1018.9 kB) PostupVP.pdf (1018.9 kB)

Prihláška ktorá je podkladom pre uzatvorenie zmluvy na odvádzanie odpadovej vody
 prihlaska.docx (17.2 kB) prihlaska.docx (17.2 kB)

Žiadosť o zriadenie pripojenia na verejnú kanalizáciu (VK)
 ZiadostVK.doc (83 kB) ZiadostVK.doc (83 kB)

Žiadosť o zriadenie pripojenia na verejný vodovod (VV),
nové odberné miesto
 ZiadostVV.doc (80.5 kB) ZiadostVV.doc (80.5 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby

Dane a poplatky

Tlačivo - Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 tlacivoDzN.pdf (5.3 MB) tlacivoDzN.pdf (5.3 MB)

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z. z.
 poucenieD.pdf (253.3 kB) poucenieD.pdf (253.3 kB)

Tlačivo - HLÁSENIE o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí - štvrťročný podklad pre úhradu dane za ubytovanie.doc

Tlačivo - REGISTRAČNÝ LIST - oznámenie k dani za ubytovanie, vznik (zmena) daňovej povinnosti.doc

Nové číslo Hlasu Turian č.1/2019

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

webygroup
ÚvodÚvodná stránka