Zaradenie novej firmy

V prípade,že chcete zaradiť Vašu firmu do zoznamu zašlite mailom základné údaje (napr. logo, stručný text) na

webadmin@turany.sk

 

Zaradenie Vašej firmy do zoznamu na stránke je BEZPLATNÉ.

 

Kniha návštev

Otázky a pripomienky

Mapa mesta

Zdravotnícke služby

 

všeobecný lekár MUDr. Ľahký
043/ 4 291 200
všeobecný lekár MUDr. Tokarčík
043/ 4 292 508
všeobecná lekárka MUDr. Bošelová
043/ 4 287 220
Stomatologická ambulancia MUDr. Teréni
043/ 4 287 021
Od 01.03.2017 zabezpečená zdravotná starostlivosť pre pacientov z ambulancie neb. MUDr. Jozefa Valentu, s miestom výkonu 038 54 Krpeľany 120 a Obchodná 25, 038 53 Turany, na ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast poskytovateľa zdravotnej starostlivosti spoločnosti Martinská poliklinika, s.r.o, s miestom výkonu Republikánska 6, 038 61 Vrútky - MUDr. Silvia Janušková, telefonický kontakt: 043/428 2390.
Zdravotná dokumentácia pacientov sa nachádza na uvedenej ambulancii.
043/ 4 282 390
Lekáreň Dr.MAX
0901 961 201
Lekáreň CASTANEA
043/4 292 618
Lekáreň Cyrila Metoda
043 / 4 131 476