KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Osobnosti ktoré stáli na poste vedenia obce

 

RICHTÁRI:

- Daniel Maťko

- Ondrej Jaroš

- Andrej Ujček Gonosz

- Tomáš Cuna

- Ján Jaroš Štilec

- Ján Majko Líška

- Ďuro Revallo

- Ďuro Tomek

- Ján Sitár Litvaj

- Ďuro Svorka Strýček

- Ďuro Bízik Kľačané

- Tomáš Bochnička

- Ďuro Líška

- Tomáš Kapusta Latinák

- Jozef Ranto Fekeč

- Jozef Maťko

 

PREDSEDOVIA MNV A STAROSTOVIA OBCE (do dec.2015) :

- Daniel Morgoš

- Ondrej Litvaj Sitár

- Ondrej Fúčela

- Pavol Fraňo

- Ondrej Vrabec

- Pavol Murček

- JUDr. Dušan Híčik

- Mgr. Jozef Liskaj

- Ing.Dušan Novysedlák

- Ing.Miroslav Blahušiak

 

PRIMÁTORI MESTA (od jan.2016) :

- Ing.Miroslav Blahušiak

 

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB:

2014

2010

2006

2002

 

Slávnostné odovzdanie gratulačnej listiny v Turanoch

Slávnostné odovzdanie gratulačnej listiny - 22.1.2016

 

ROKOVACÍ PORIADOK

Rokovací poriadok Mestského (obecného) zastupiteľstva TURANY - 26.1.2011

Kniha návštev

Otázky a pripomienky

Mapa mesta

Mestský úrad

 

1. zasadnutie mestského zastupiteľstva

zľava : p.Michlík, p.Kocholová, p.Kručinský, p.Frkáň, Ing.Blahušiak,

Ing. Hlavatý, JUDr. Liskaj, p.Maťko, Ing. Jesenský, Ing. Antalík, p.Šimková,

Ing. Novysedlák

Primátor

Ing. Miroslav Blahušiak ,

turany@turany.sk

Zástupca primátora

 

Roman Maťko, 0905 933 435

roman.matko@gmail.com

Poslanci MZ

Ing. Dušan Antalík, -

dusantalik@gmail.com

Jozef Frkáň, 0905 581 273

jozef.frkan@gmail.com

Ing. Jaroslav Hlavatý , 0915 850 155

ja.hlavaty@centrum.sk

Ing. Ivan Jesenský , 0915 341 755

ivanjes@centrum.sk

Antónia Kocholová , -

tonca81@gmail.com

Martin Kručinský , -

martin.krucinsky@gmail.com

JUDr. Ľubomír Liskaj , 0905 297 555

obecturany@nextra.sk

Jozef Michlík , 0907 225 249

michlik.jozef57@gmail.com

Ing. Dušan Novysedlák , 0907 557 743

dusannovysedlak2@gmail.com

Alena Šimková , 0905 983 953

alasimko@gmail.com

Pri mailovej komunikácií s poslancami budú zasielané odpovede len na neanonymné maily.
Adresa: 

Mestský úrad

Ul. Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

č. telefónu:  043/4292 400,401   

č.faxu.:  043/4292 402   

e-mail:turany@turany.sk

Úradné hodiny

Po:  7,00 – 12,15                  13,00 – 15,15

Ut:  7,00 – 12,15                  13,00 – 15,15

St:  7,00 – 12,15                  13,00 – 17,00

Št:  nestránkový deň

Pia:  7,00 – 12,45  

Po až Št   prestávka na obed od 12,15 - 13,00           

 

Mestská rada
Roman Maťko
JUDr.Ľubomír Liskaj
Ing. Jaroslav Hlavatý
KOMISIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Komisia pre ekonomiku a plán
Ing. Jaroslav Hlavatý
predseda
Alena Šimková
člen
Martin Kručinský
člen
Ing. Danka  Ujčeková
člen
Mgr. Adriana Bobeková
člen
Komisia sociálno-zdravotná
Antónia Kocholová
predseda
Mgr. Marta Hrivnáková
člen
Dana Maťková
člen
Mgr. Soňa Mišutová
člen
Janka Mojžišová
člen
Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku
Roman Maťko
predseda
Jozef Michlík
člen
Jozef Frkáň
člen
Ing. arch. Ľubomír Burica PhD.
člen
Zdenka Svorková
člen
Ing. Nina Rišániová
člen
Ing. Radovan Pirháč
člen
Komisia školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov
Ing. Ivan Jesenský
predseda
Mgr. Katarína Garajová
člen
Lenka Frkáňová
člen
Mgr. Jana Sobeková
člen
Anna Stančíková
člen
Stanislav Bobrovnícky
člen
Mgr. Jozef Liskaj
člen
Peter Šimko
člen
Miroslav Ujček
člen
Komisia na ochranu verejného záujmu
JUDr.Ľubomír Liskaj
predseda
Martin Kručinský
člen
Alena Šimková
člen

 

Štruktúra úradu:
primátor Ing. Miroslav Blahušiak

II.poschodie, č. dverí 24

fax 043 / 42 92 402

zástupca primátora Roman Maťko

II.poschodie, č. dverí 24

t. 043 / 42 92 401

sekretariát Ing. Erika Černeková

II.poschodie, č. dverí 24

t. 043 / 42 92 400

hlavný kontrolór

Mgr. Peter Kračmer

kontrolor@turany.sk

II.poschodie, č. dverí 23
poplatky za odpad Tatiana Feriančeková

II.poschodie, č. dverí 22

t. 043 / 43 02 614

 
stavebný úrad

Ing. Peter Šimún

Ing. Jozef Piecka

I.poschodie, č. dverí 15

t. 043 / 42 92 403

dane a poplatky Marta Gabčová I.poschodie, č. dverí 14
matrika a sociálne veci Mgr. Alena Pirháčová

I.poschodie, č. dverí 13

t.043 / 42 92 500

financie a správa majetku

Ing. Janka Kleinová

Ing. Monika Bačeová 

Mgr. Adriana Bobeková

I.poschodie, č. dverí 12
pozemky a majetkoprávne veci
Anna Machajdová I.poschodie, č. dverí 11
miestne kultúrne stredisko Bc. Iveta Jesenská riaditeľka MKS
mestská polícia

Erich Szimanský

Pavel Pohánka

I.poschodie, č. dverí 10

tel.043/4292 089, 0905 810 888