Trieda 2013/2014

STRÁNKA MATERSKEJ ŠKOLY NA ULICI OBCHODNÁ

ZÁPIS DETÍ DO MŠ


Riaditežstvo MŠ oznamuje rodičom detí predškolského veku, že zápis do materskej školy na budúci šk. rok 2015/2016 sa uskutoční

v termíne od 2. marca do 13. marca 2015.

Deti sa prijímajú na základe žiadosti o prijatie dieaa na predprimárne vzdelávanie, ktorú rodičia dostanú v MŠ, prípadne si ju môžu stiahnu z webovej stránky Materská škola Obchodná.

... pokračovanie článku o zápise

 

uvod