KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Admin info

webadmin@turany.sk

Odkazy na ďaľšie stránky

tursme

Online noviny o udalostiach v Turci

zodp

Stránka o ochrane na Internete pre každého

 

Turiec Info - informačný systém

   

Urbár Turany

Urbár Turany