Info

Čísla Hlasu Turian najdete aj v elektronickej forme . Vzhľadom na veľkú veľkosť súborov je potrebné najskor uložiť pdf súbor do počítača a potom otvoriť v programe Acrobat reader.

Pozn. Uloženie súboru sa robí kliknutím pravého tlačítka myšou nad príslušným číslom Hlasu Turian a voľbou v menu sa zvolí položka "Save link as ..." alebo "Uložiť cieľ ako ..." .Zvolí sa miesto v PC kde sa to má uložiť a začne sa súbor sťahovať. Podľa veľkosti súboru a rýchlosti pripojenia závisí doba sťahovania. Ak nemáte prehliadač .pdf súborov najdete ho na tomto linku Acrobat reader. Pri výkonnejších PC postačí keď kliknete priamo na číslo Hlasu Turian bez toho aby ste ho najskôr uložili na disk.

 

Subory Hlasu Turian vo formáte .pdf poskytla tlačiareň P + M Turany.

Staršie ročníky po rok 2005 su skenované z originálu, preto majú zhoršenú kvalitu.

 

Obecný úrad štvrťročne vydáva "Hlas Turian".

 

Adresa redakcie:

MKS Krížna, 038 53 Turany

 

Zodpovedná redaktorka: Bc. Iveta Jesenská

t. 043 4292648

 

Graf. úprava a tlač :

P + M Turany

 

Povolené:

MK SR/2009, EV.3337/09

 

 

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

HLAS TURIAN

 

ht201812

01 a 02 / 2018 - 6.55 MB

ht201712

01 a 02 / 2017 - 8.36 MB

ht201734

03 a 04 / 2017 - 5 MB

ht20161

01/2016- 5.72 MB

ht20162

02/2016- 8.18 MB

ht201634

03/2016- 4.4 MB

----

ht20151

01/2015- 4.5 MB

ht20152

02/2015- 5.2 MB

ht20153

03/2015- 4.19 MB

-----

ht20141

01/2014 - 4.6 MB

ht20142

02/2014 - 3.9 MB

ht20143

03/2014 - 4.1 MB

ht20144

04/2014 - 4.9 MB

ht20131

01/2013 - 4.4 MB

ht20132

02/2013 - 4.4 MB

ht20133

03/2013 - 5.7 MB

ht20134

04/2013 - 4.2 MB

ht20121

01/2012 - 2.72 MB

ht20122

02/2012 - 3.6 MB

ht20123

03/2012 - 3.8 MB

ht20124

04/2012 - 3.12 MB

ht20111

01/2011 - 4.06 MB

ht20112

02/2011 - 3,83 MB

ht201134

03-04/2011 - 2,5 MB

ht201134

03-04/2011 - 2,5 MB

ht20101

01/2010 - 1.24 MB

ht20102

02/2010 - 1.68 MB

ht20103

03/2010 - 1.36 MB

ht20104

04/2010 - 3.24 MB

ht20091

01/2009 - 9.60 MB

ht20092

02/2009 - 2.27 MB

ht20093

03/2009 - 7.04 MB

ht20094

04/2009 - 2.36 MB

01/2008 - 0.56 MB

02/2008 - 7.7 MB

03/2008 - 5.81 MB

04/2008 - 8.98 MB

01/2007 - 1.2 MB

02/2007 - 1.56 MB

03/2007 - 7.9 MB

04/2007 - 9.07 MB

01/2006 - 3,2 MB

02/2006 - 5,8 MB

03/2006 - 3,4 MB

04/2006 - 2,8 MB

01/2005 - 1,5 MB

02/2005 - 1,4 MB

03/2005 - 1,9 MB

04/2005 - 1.7 MB

ht20041

01/2004 - 4.93 MB

ht20042

02/2004 - 4.56 MB

ht20043

03/2004 - 4.74 MB

ht20044

04/2004 - 5.38 MB

01/2003 - 9,53 MB

02/2003 - 6,02 MB

03/2003 - 8,6 MB

04/2003 - 10,44 MB

01/2002 - 8,4 MB

02/2002 - 9,38 MB

03/2002 - 8,73 MB

04/2002 - 7,9 MB

01/2001 - 6,9 MB

02/2001 - 8,32 MB

03/2001 - 7,6 MB

04/2001 - 6,69 MB

01/2000 - 6,1 MB

02/2000 - 8.6 MB

03/2000 - 8.6 MB

04/2000 - 7.4 MB

01/1999 - 3,0 MB

02/1999 - 2,7 MB

03/1999 - 3,1 MB

04/1999 - 2,1 MB

01/1998 - 2,0 MB

02/1998 - 2,54 MB

03/1998 - 2,5 MB

04/1998 - 1,7 MB

01/1997 - 6.0 MB

02/1997 - 7.08 MB

03/1997 - 5.4 MB

04/1997 - 5.96 MB

01/1996 - 6.4 MB

02/1996 - 7.6 MB

03/1996 - 6.3 MB

04/1996 - 6.18 MB

01/1995 - 7,1 MB

02/1995 - 6.6 MB

03/1995 - 7,05 MB

04/1995 - 7,08 MB