Stránka Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Turanoch

ecav turany

ECAV TURANY

FOTOGALÉRIA

galeria

Fotogaléria

FOTOGALÉRIA ZVONOV

fotogaleria zvonov

Fotogaléria

Oficiálna stránka Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

evancweb

ECAV

Slovenský rozhlas - Kresťanská nedeľa

srlogo

23.5.2010 o 9.30 hod robil Slovenský rozhlas priamy prenos z Evanjelických služieb božich v evanjelickom kostole v Turanoch .

EVANJELICKÍ FARÁRI PÔSOBIACI V TURANOCH:

1580-1586 Ján Hlosinus

1586-1606 Ján Gažúr

1611-1612 Andrej Lochanides

1612-1628 Imrich Jančo

1628-1639 Martin Kuráni

1639-1647 Jeremiáš Paulini

1647-1653 Ján Bombicenus

1653-1666 Eliáš Francisci

1667-1672 Štefan Vitko

1683-1689 Ján Holéci

1705-1709 Ján Andreades

1785-1796 Ján Michalec

1796-1797 Michal Zolnensis

1797-1834 Tobiáš Búľovský

1835-1842 Karol Dianovský

1842-1893 Pavel Bogyay

1894-1897 Vladimír Jurkovič

1897-1904 Ľudovít J.Hrdlička

1904-1922 Ján M.Štetka

1923-1925 Ivan Kolesár

1926-1929 Juraj Raab

1931-1960 Ján Dianovský

1960-1992 Igor Sitár

1993- Ivan Mikuš

2009-2015

Mgr. Martin Vargovčák, Mgr. Kristína Vargovčáková

2015-2016 Mgr. Jakub Pavlús

2017- Mgr. Daniel Gdovin,

Mgr. Ľubica Gdovinová

EVANJELICKÝ A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V TURANOCH

 

zalozka

Vianočný koncert 2016

Vianočný koncert - 2016

 

 

Starý evanjelický kostol.

tabula

Preklad z pamätnej tabule z pôvodného tolerančného chrámu: "S pomocou Božou a riadením najsvätejším, so súhlasom Jozefa II.rímskeho cisára a uhorského kráľa, tento chrám bol postavený na slávu mena Božieho prácou a nákladmi evanjelikov mestečka Turany v roku 1786."

Koncom 14.storočia boli Turany významnou osadou,lebo 13.júna 1397 uhorský kráľ Žigmunt Luxemburský ich povýšil na kráovské mesto. K rozšíreniu Lutherovej reformácie značne prispela šľachtická rodina Révaiovcov. František Révai bol nielen horlivým evanjelikom,ale s Lutherom si aj osobne dopisoval.

17.storočie bolo pre evanjelikov neobyčajne ťažkým. Dňa 17.apríla 1639, na Kvetnú nedeľu, vtrhli do Turian ozbrojení drábi zemepána Mikuláša Révaia, aby zlomili odpor turianskych evanjelikov. Násilím odňali kostol,faru i školu. Do fary dosadili katolíckeho kňaza a evanjelický farár Martin kuráni bol vyhnaný. Reformácií verní Turanci si povolali za kňaza Jeremiáša Pauliniho. Týmto evanjelici potvrdili známe ľudové prirovnanie - pevný ako luteránska viera.

V roku 1781 vydal cisár Jozef II. tolerančný patent, ktorým sa aj evanjelikom zabezpečila väčšia náboženská sloboda. V roku 1786 si postavili kostol.

Na jeho stavbu bol vyčlenený nevhodný pozemok - močaristé prepadlisko, ktoré bolo pozavážané hlinou a kamenmi. Po vysušení postavili murovaný kostol s trámovou povaľou. Povaľa mala sivo-biely náter na ktorom boli namaľované brezové vetvičky do tvaru vencov. Strecha bola šindlová. Vo vnútri bol biely kazateľnický oltár z r.1804 . Oltár bol dielom rezbára Bergera z Banskej Bystrice.

Začiatkom 20.storočia stáli turiansky evanjelici pred naliehavou úlohou postaviť si nový chrám, lebo kostol z konca 18.storočia bol už v dezolátnom stave. Príkladná obetavosť cirkevníkov z matkocirkvi i z filií, finančná podpora aj rodákov z Ameriky spôsobili že tento výnimočný skvost architekta Jozefa Peška z Ružomberka bol 6.mája 1934 posvätený.

Terajší evanjelický kostol postavili v roku 1933 na mieste kde stál tolerančný chrám postavený v roku 1786.

kostol1

Pôda na ktorej stojí kostol bola veľmi nevhodná na stavbu,preto sa muselo doviesť veľa kameňa pod základ. Najhoršie to bolo s vežou. Tá stojí doslova na betónovej platni. Tento nový moderný kostol má vežu vysokú aj s krížom 42m , v nej štyri zvony: 727 kg - fis, 358 kg - ais, 235 kg - cis a 99 kg fis.

organ1

Orgán darovali dedičia Jána Púčka. Orgán má dva manuále s 18 registrami a je riadený na elektrický pohon. Oltár i kazateľnica je z umelého mramora.

oltar

Na oltári sú dva obrazy. Vrchný obraz "Ježiš v Getsemane" je dielom - kópiou akad.maliara Žambora, spodný "Večera pánova" je od slovenského maliara z Liptova Zoltána Palugyaiho .

V kostole pôsobil 30 rokov kňaz Ján Dianovský. Práve na Nový rok 1961 prišiel do pôsobnosti ev. a v. cirkvi kňaz Igor Sitár. Rok 1964 bol rokom výstavby novej evanjelickej fary.

Terajšia fara bola postavená v roku 1966, zborová sieň v roku 1973. V roku 1982 bola vymenená krytina na kostole

 

V roku 1992 sme na poslednej ceste spoločne odprevadili farára ev. a v. cirkvi Igora Sitára, ktorý v Turanoch pôsobil 32 rokov. Rozlúčka bola v kostole v Turanoch a telesné pozostatky zosnulého sú pochované v Priekope. Koncom roku 1993 nastúpil nový farár evanjelického cirkevného a zboru ThMgr. Ivan Mikuš - konsenior turčianskeho seniorátu.

Pre mnohých občanov bol veľkou udalosťou priamy prenos Slovenskej televízie z Pašiových služieb božích z evanjelického chrámu v Turanoch.

V roku 1997-1998 boli vykonané rozsiahle opravy kostola Evanjelickej cirkvi a.v. v Turanoch, oprava veže, fasády, namontované boli vežové hodiny, spravená dlažba. Tieto opravy výrazne zmenili vzhľad tohoto chrámu. Všetky úpravy stali 5 mil. Sk.

 

 

k1

k2

Interiér starého evanjelického kostola, v popredí p.farár J.Raab
Evanjelický kostol z roku 1960

k3

Turianska evanjelická fara

k5

Posviacka ev.a.r. kostola 6.5. 1934

Združenie ev. mládeže, r.1928

k11

Evanjelický kostol

k12

Slovenská evanjelická jednota r.1934