------------------------

 

 

ARCHÍV ÚRADNÝCH OZNAMOV UVEREJNENÝCH NA STRÁNKE MESTA V ROKU 2016
P.č.
Názov
Vyvesené
Zmazané
13. Zápisnica a uznesenie z 5.zasadnutia MsZ - 16.8.2018 23.08.2018
-
12. Zápisnica a uznesenie zo 4.zasadnutia MsZ - 26.7.2018 08.2018
-
11. Zápisnica a uznesenie z 3.zasadnutia MsZ - 27.6.2018 6.07.2018
-
10. Záverečný účet mesta za rok 2017 12.06.2018  
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2018 12.06.2018  
8. Zápisnica a uznesenie z 2.zasadnutia MsZ - 18.4.2018 27.04.2018
-
7. Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov k 31.12.2017 18.4.2018  
6. Pozvánka na zasadnutie MZ 12.4.2018
19.4.2018
5. Výzva na "Predaj vyťaženého dreva Mesta Turany " 19.3.2018
-
4. Zápisnica a uznesenie z 1.zasadnutia MsZ - 14.2.2018 23.02.2018
-
3. Pozvánka na zasadnutie MZ 08.2.2018
16.2.2018
2. Výzva na "Ťažbu kalamitného dreva" 08.2.2018
-
1. Návrh zámeny pozemkov s p. Krškovou 31.1.2018
14.4.2018