Nové číslo HLASU TURIAN 01/2015

 

Hlas Turian

Hlas Turian č. 01/2015

Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2015

 

MÁJ:

 

 

 

ďaľšie akcie ...

AKTUÁLNE SPRÁVY OBECNÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor obce TURANY

KONTAKT

Obecný úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

obecturany@centrum.sk

obecturany@nextra.sk

 

Prevádzkáreň obce

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Obec Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

TBL 2015

tbl2015

Aktuálne počasie

Predpoved

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

OSLAVY 55. VÝROČIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Výročie ZŠ

Fotogaléria

POZVÁNKA NA JUNIÁLES

Juniáles

Prieskum trhu na výmenu okien a dverí

Obec Turany ako verejný obstarávateľ vykonáva prieskum trhu v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, podľa § 9 odst. 9, na zákazku, ktorá nespĺňa podmienky podlimitnej zákazky na výmenu okien a dverí na budove Futbalového štadiónu v Turanoch.

.... pokračovanie

vyvesené 28.5.2015


Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Verejná vyhláška

Obec Turany, ako príslušný stavebný úrad v zmysle §117 zákona č. 50/1976 Z.b., obdržal dňa 12.5.2015 žiadosť navrhovateľa Stredoslovenská energetika- Distribúcia a.s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení ELPP, s.r.o., Závodská cesta4, 010 01 Žilina, o vydanie stavebného povolenia na stavbu „8577-Turany-Černík- Rekonštrukcia NN siete" . pokračovanie

vyvesené 19.5.2015


VEČER V MÚZEU - 16.5.2015 - FOTOGALÉRIA

Večer v múzeu

Večer v múzeu - fotogaléria

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Podrobný rozpis o prerušení distribúcie elektriny na jednotlivých častiach obce

(po kliknutí na odkaz sa zobrazia termíny prerušenia aj konkrétne čísla domov)

- od: 25.06.2015 07:30:00 do: 25.06.2015 12:30:00 - Stráne,Trusalová

- od: 02.06.2015 07:30:00 do: 02.06.2015 11:30:00 - Jánošíkova, Osloboditeľov

- od: 11.06.2015 07:30 do: 11.06.2015 13:30 - Železničná

- od: 15.06.2015 08:00 do: 15.06.2015 11:30 - Cintorínska,Hviezdoslavova, Krížna,Mohylka,Školská

zverejnené 14.5.2015


POZVÁNKA NA VÝSTUP NA VEĽKÝ FATRANSKÝ KRIVÁŇ - 20.6.2015

vfk2015

FOTOGALÉRIA Z OSLÁV DŃA MATIEK - 10.5.2015

Deň matiek

Fotogaléria

STAVANIE MÁJA - 30.4.2015

Stavanie mája

Fotogaléria