Nové číslo Hlasu Turian

 

ht03042017

 

Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2018

 

JANUÁR:

 

 

 

 

ďaľšie akcie ...

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

 

AKTUÁLNE SPRÁVY MESTSKÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor mesta TURANY

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Prevádzkáreň mesta

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Mesto Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

POZVÁNKA NA TURIANSKU BIELU STOPU 2018

tbs2018


POZVÁNKA NA TURIANSKY PLES - 3.2.2018

 

Pozvánka na ples

Vstupné 30 €

 

Video prezentácia plesu z roku 2017

 

Turiansky ples 2018

MAJSTER SLOVENSKA 2018

Martin Maťko 1 Martin Maťko 2

 

Martin Maťko sa stal dvojnásobným Majstrom Slovenska na MAJSTROVSTVÁCH SR, SLOVENSKÝ POHÁR v behu na lyžiach 13. -14.01.2018 KREMNICA - SKALKA v disciplíne šprint a vytrvalostné preteky


OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

SSE - distribúcia oznamuje že dňa 16.1.2018 v čase od 7:30 hod. do 17:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v nasledovných odberných miestach a lokalitách.

 

SSE - distribúcia oznamuje že dňa 17.1.2018 v čase od 7:30 hod. do 17:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v nasledovných odberných miestach a lokalitách.

vyvesené 2.1.2018

NOVOROČNÝ OHŇOSTROJ - 1.1.2018

Novoročný ohňostroj 2018

Fotogaléria

FLORBALOVÝ TURNAJ - 30.12.2017 - FOTOGALÉRIA

Florbalový turnaj

Fotogaléria

PREDSILVESTROVSKÉ POSEDENIE - FOTOGALÉRIA - 29.12.2017

Predsilvestrovské posedenie s FS Kriváň

Fotogaléria

PREDVIANOČNÉ VYSTÚPENIE FS KRIVÁŇ - 16.12.2017 - FOTOGALÉRIA

Predvianočné vystúpenie FS Kriváň

Fotogaléria

VIANOČNÝ KONCERT - FOTOGALÉRIA - 17.12.2017

Vianočný koncert 2017

Fotogaléria

OD LUCIE DO VIANOC - 13. - 14.12.2017 - FOTOGALÉRIA

 

Od Lucie do Vianoc

Fotogaléria

MIKULÁŠSKA NEDEĽA - 3.12.2017 - fotogaléria

Mikulášska nedeľa 2017

Fotogaléria

ŽENY - ŽENÁM - 16.11.2017 - fotogaléria

Ženy - ženám

Fotogaléria

MIKULÁŠSKA ZUMBA - 6.12.2017

Mikulášska zumba

Zumba

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TURANY

Mesto Turany predkladá "Návrh územného plánu mesta Turany" na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na oficiálnej stránke mesta www.turany.sk a na Mestskom úrade v Turanoch v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.

V súlade s ustanovením § 22 ods.1 ) stavebného zákona sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky k Návrhu ÚPN Mesta Turany na adresu Mestského úradu v Turanoch v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.

- oznámenie o prerokovaní

- výkres širších vzťahov

- komplexný výkres priestorového usporiadania

- výkres riešenia verejného dopravného vybavenia

- výkres riešenia verejného technického vybavenia

- vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov

- výkres ochrany prírody

- schéma záväzných častí

- expedičný list

- sprievodná správa

- vyhodnotenie záberov plôch v pôvodnom ÚPN

 

zverejnené 12.10.2017