Nové číslo HLASU TURIAN 01/2015

 

Hlas Turian

Hlas Turian č. 01/2015

Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2015

 

JÚN:

 

7.6. 2015 - JUNIÁLES

 

20.6.2015 - Výstup na Veľký fatranský Kriváň

 

20.6.2015 - Oslavy 80. výročia futbalového klubu v Turanoch

 

ďaľšie akcie ...

AKTUÁLNE SPRÁVY OBECNÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor obce TURANY

KONTAKT

Obecný úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

obecturany@centrum.sk

obecturany@nextra.sk

 

Prevádzkáreň obce

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Obec Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

TBL 2015

tbl2015

Aktuálne počasie

Predpoved

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

Slávnostné odovzdanie zrepasovaného vozidla TATRA 148 - 27.6.2015

Tatra 148 - slávnostné odovzdanie

Fotogaléria

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Povolenie do 30.6.2018 o časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov diaľnice D1 - Dubná skala - Turany

...... pokračovanie

Vyvesené dňa : 24.06.2015

Oznámenie o strategickom dokumente

„Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“
Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“.

... pokračovanie

Vyvesené dňa : 22.06.2015

VÝSTUP NA VEĽKÝ FATRANSKÝ KRIVÁŇ - 20.6.2015

VFK 2015 - fotogaléria

Fotogaléria č.1

Fotogaléria č.2

43. ročník Výstupu na V.F. Kriváň je za nami. Najbližšia sobota pred Jánom – 20. júna 2015 bola už od minulého roku zapísaná v kalendári najväčších obecných podujatí ako deň výstupu.  Počasie bolo podujatiu naklonené, priam ideálne na zdolávanie turistických  cieľov. Sobotné ráno, s ovzduším osvieženým  dažďom  predchádzajúceho dňa , prilákalo turistov z Turian  ale tiež z rôznych kútov Slovenska a Čiech. Spoločne prechádzali a stretali sa po trase výstupu až na vrchol  1 709 m vysokej dominanty  Turca. Organizátori výstupu trasu nemenili, turisti napredovali po vytýčenej žltej a zelenej značke, väčšina z nich  z Trusalovej , cez  1. a 2. občerstvovaciu stanicu , Chatu pod Chlebom, Snilovské sedlo až na Kriváň. Dosť bolo i  tých, ktorí na Kriváň vyšli z Vrátnej. .... pokračovanie


OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Obec Turany obdržala dňa 12.6.2015 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - DIALNICA D1 TURANY - HUBOVÁ .... pokračovanie

vyvesené 16.6.2015

JUNIÁLES 7.6.2015 - FOTOGALÉRIA

Juniales

Fotogaléria

BEH MIERU 2015

Beh mieru 2015

Fotogaléria

fotografie boli použité zo stránky http://www.peacerun.org

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015

Hlavný kontrolór - návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015

vyvesené 3.6.2015


OSLAVY 55. VÝROČIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Výročie ZŠ

Fotogaléria

Prieskum trhu na výmenu okien a dverí

Obec Turany ako verejný obstarávateľ vykonáva prieskum trhu v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, podľa § 9 odst. 9, na zákazku, ktorá nespĺňa podmienky podlimitnej zákazky na výmenu okien a dverí na budove Futbalového štadiónu v Turanoch.

.... pokračovanie

vyvesené 28.5.2015


Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Verejná vyhláška

Obec Turany, ako príslušný stavebný úrad v zmysle §117 zákona č. 50/1976 Z.b., obdržal dňa 12.5.2015 žiadosť navrhovateľa Stredoslovenská energetika- Distribúcia a.s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení ELPP, s.r.o., Závodská cesta4, 010 01 Žilina, o vydanie stavebného povolenia na stavbu „8577-Turany-Černík- Rekonštrukcia NN siete" . pokračovanie

vyvesené 19.5.2015


VEČER V MÚZEU - 16.5.2015 - FOTOGALÉRIA

Večer v múzeu

Večer v múzeu - fotogaléria

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Podrobný rozpis o prerušení distribúcie elektriny na jednotlivých častiach obce

(po kliknutí na odkaz sa zobrazia termíny prerušenia aj konkrétne čísla domov)

- od: 25.06.2015 07:30:00 do: 25.06.2015 12:30:00 - Stráne,Trusalová

- od: 02.06.2015 07:30:00 do: 02.06.2015 11:30:00 - Jánošíkova, Osloboditeľov

- od: 11.06.2015 07:30 do: 11.06.2015 13:30 - Železničná

- od: 15.06.2015 08:00 do: 15.06.2015 11:30 - Cintorínska,Hviezdoslavova, Krížna,Mohylka,Školská

zverejnené 14.5.2015


FOTOGALÉRIA Z OSLÁV DŃA MATIEK - 10.5.2015

Deň matiek

Fotogaléria

STAVANIE MÁJA - 30.4.2015

Stavanie mája

Fotogaléria