Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2016

 

 

FEBRUÁR:

 

6.2.2016 - Fašiangová zábava a pochod masiek mestom

 

20.2.2016 Koncert ĽH KOLLÁROVCOV v KC

ďaľšie akcie ...

AKTUÁLNE SPRÁVY MESTSKÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor mesta TURANY

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

obecturany@centrum.sk

obecturany@nextra.sk

 

Prevádzkáreň mesta

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Mesto Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

OZNAM ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že počas štrajku pedagogických pracovníkov bude od 27.1.2016 (streda) v čase od 7:30 – 14:30 hod. zabezpečená náhradná výchovná činnosť pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ a obed v školskej jedálni. Na obed sa treba prihlásiť do 7:30 hod. u vedúcej ŠJ e-mailom staha@centrum.sk alebo telefonicky na čísle 0917 791 921.

FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MESTOM - 6.2.2016

Fašiangový sprievod mestom

Fotogaléria

FAŚIANGY - 6.2.2016

Fašiangy mesta Turany

Slávnostné odovzdanie gratulačnej listiny - 22.1.2016

Slávnostné odovzdanie listiny

Fotogaléria

KARNEVAL - 24.1.2016

Karneval 2016

Fotogaléria

OZNÁMENIE

Stavebný úrad oznamuje verejnosti, že dňa 22.1.2016 Mesto Turany obdržalo rozhodnutie Obce Šútovo č. OU-1/1/2016 zo dňa 18.1.2016, v ktorom vyhovela protestu okresného prokurátora č. Pd 129/15/5506-6 zo dňa 28.12.2015 vo veci povolenie stavby “Miestna komunikácia na parcele č. KN 3191/29, 3191/27, 3191/37, 3191/40 a 3191/33 k.ú. Turany“ a v ktorom svoje rozhodnutie č. OU- 273/S/2014 zo dňa 25.11.2014 zrušila. Rozhodnutie Obce Šútovo č. OU-1/1/2016 je pre verejnosť zverejnené na úradnej tabuli mesta.


Ing. Miroslav Blahušiak v.r. primátor mesta

vyvesené 25.1.2016

 

OZNÁMENIE k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie

Mesto Turany, obdržalo dňa 20.1. 2016 od Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 zákona č. 24/2006 Z.z.- o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Sučany“. ... pokračovanie

vyvesené 22.1.2016

 

PRIVÍTANIE NOVÉHO ROKA 2016

Ohňostroj

Fotogaléria

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014-2020

Záverečné stanovisko z procesu posudzovania strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014-2020"

dokument vo formáte .pdf

zverejnené 4.1.2016

TURNAJ V STOLNOM TENISE - 28.12.2015 - FOTOGALÉRIA

IX. ročník matičného turnaja v stolnom tenise

Fotogaléria

PREDVIANOČNÉ VYSTÚPENIE FS KRIVÁŇ - FOTOGALÉRIA

FS Kriváň - Predvianočné vystúpenie

Fotogaléria

PREDSILVESTROVSKO-ŠTEFÁNSKE POSEDENIE - 26.12. 2015 - Fotogaléria

Predsilvestrovské posedenie s FS Kriváň

Fotogaléria

VIANOČNÝ KONCERT - 13.12. 2015 - FOTOGALÉRIA

Vianočný koncert

Fotogaléria

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

Rozhodnutie predsedu NR SR

Informácie pre voličov

 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : obecturany@centrum.sk

 

POZVÁNKA NA VYSTÚPENIE

Kollárovci