Nové číslo HLASU TURIAN

 

Hlas Turian 03-2015

Hlas Turian č.03/2015

Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2015

 

 

DECEMBER:

6. 12. 2015 Mikulášska nedeľa v Kultúrnom centre o 10:00 hod.


9. - 10.12.2015 Od Lucie do Vianoc - vianočná výstava v MKS


13. 12. 2015 Adventný vianočný koncert v evanjelickom kostole


19. 12. 2015 Predvianočné vystúpenie FS Kriváň v kinosále


26. 12. 2015 Štefanská zábava s FS Kriváň v KC


29. 12. 2015 Matičný stolnotenisový turnaj v ZŠ


31. 12. 2015 Rozlúčka s rokom 2015 a príchod roku 2016 na námestí obce

 

ďaľšie akcie ...

AKTUÁLNE SPRÁVY OBECNÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor obce TURANY

KONTAKT

Obecný úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

obecturany@centrum.sk

obecturany@nextra.sk

 

Prevádzkáreň obce

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Obec Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

TBL 2015

tbl2015

Aktuálne počasie

Predpoved

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

OBEC TURANY BOLA VYHLÁSENÁ NR SR ZA MESTO - 24.11.2015

Bratislava 24. novembra (TASR) - Súčasný zoznam 138 miest sa od januára rozšíri. Novými mestami sa stanú obce Gabčíkovo a Turany. Odhlasovali to dnes 24.11.2015 o 17:13 hod poslanci NR SR na návrh vlády, podľa ktorej obe obce spĺňajú predpoklady na vyhlásenie za mestá.

 

Turany - mesto

Záznam z rokovania NR SR o vyhlásení obce Turany za mesto

POZVÁNKA NA MIKULÁŠSKU NEDEĽU - 6.12.2015

Mikulášska nedeľa

POZVÁNKA NA PREDAJNÚ VÝSTAVU - OD LUCIE DO VIANOC - 9.12. - 10.12. 2015

Výstava - Od Lucie do Vianoc

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

Rozhodnutie predsedu NR SR

Informácie pre voličov

FOLKLÓRNY SÚBOR KRIVÁŇ NA VYSTÚPENÍ V OBCI KRUŠOVCE - 7.11.2015

Krušovce

Fotogaléria

POZVÁNKA NA PREDVIANOČNÉ VYSTÚPENIE FS KRIVÁŇ

Pozvánka na predvianočné vystúpenie FS Kriváň

POZVÁNKA NA VYSTÚPENIE

Kollárovci

MATIČNÉ TURANY - 24.10.2015

4. ročník podujatia Matičné Turany sa uskutočnil 24.októbra 2015 v turianskom Kultúrnom centre. Bohatý program, ktorý podujatie sprevádzal, bol zostavený z vystúpení speváckych a folklórnych súborov a skupín. Organizátorom podujatia bola Obec Turany a MO MS v Turanoch , pozvanie na voľný vstup bolo pre širokú verejnosť. V programe účinkovali spevokol Valčan z Valče, spevácka skupina z blízkeho Nolčova, DFS zo Šútova, spevácka skupina Lúč z Martina, FS Podhradčan z Podhradia, heligonkári Majerčíkovci z Diakovej a heligonkár Jaroslav Melicherčík z Považskej Bystrice. Domácich reprezentovali ženská spevácka skupina Turianka a FS Kriváň spolu s ĽH M. Rusnáka. Všetci účinkujúci prevzali z rúk starostu obce Ing. Miroslava Blahušiaka a predsedu MO MS JUDr. Ľubomíra Liskaja ďakovný list ako spomienku za účasť na tomto veľmi peknom podujatí. Súčasťou 4. ročníka Matičných Turian bola aj malá spomienková výstava venovaná 200.výročiu narodenia významnej osobnosti našej národnej histórie – Ľudovíta Štúra. Záver podujatia patril spoločne zaspievanej piesni „ Kopala studienku “, ktorá znela v sále ako naša národná hymna. Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim za ich pôsobivé vystúpenia, ktoré divákov nenechali bez odozvy.


za organizátorov Iveta Jesenská

 

Matičné Turany

Fotogaléria


KONCERT - ZUZANA SMATANOVÁ - 9.10.2015

Zuzana Smatanová

Fotogaléria


ROZHODNUTIE VLÁDY SR O ZMENE ŠTATÚTU Z OBCE NA MESTO

Bratislava 21. októbra (TASR) - Po pätnástich rokoch sa rozšíri počet miest na Slovensku. Vláda dnes rozhodla, že takýto štatút získajú hneď dve obce - Gabčíkovo v okrese Dunajská Streda a Turany v okrese Martin. Národnej rade SR odporučila, aby ich vyhlásila za mestá. Podľa zákona tak zákonodarný zbor môže učiniť vždy k 1. januáru.

Minister vnútra Robert Kaliňák odôvodnil, že obce splnili podmienky, ktoré ukladá zákon. Jednou z nich je veľkostné kritérium, najmenej 5000 obyvateľov, čo spĺňa iba Gabčíkovo, ktoré ku koncu roka 2014 evidovalo 5397 obyvateľov. Turany mali k tomuto dátumu 4332 obyvateľov.

Podľa ministerstva je možné stotožniť sa so žiadosťou aj pre to, že v obci je stúpajúci trend počtu obyvateľov. Turany patria k obciam, ktoré sa stali prirodzenými centrami a strediskami regionálneho významu.

Na Slovensku je v súčasnosti 138 miest. Naposledy boli vyhlásené za mestá v roku 2001 obce Šaštín–Stráže a Krásno nad Kysucou. Gabčíkovo a Turany sa pokúšajú stať mestami už dlhšie obdobie. V Gabíčkove schválilo zastupiteľstvo žiadosť v roku 2010 a v Turanoch v roku 2009. Žiadosti vláde teraz odporučili príslušné okresné úrady a dotknuté ministerstvá. Turany už v minulosti patrili k najvýznamnejším sídlam v Turci. Mestské výsady im boli podľa dobovej listiny udelené v roku 1397. Obec je zložená z dvoch celkov oddelených od seba železničnou traťou. V staršej, pôvodnej časti prevažuje zástavba rodinných domov. Južná časť má mestský charakter s prevládajúcou výškovou hromadnou zástavbou. V súčasnom období sa tu rozmáha individuálna výstavba rodinných domov. V materiáli ministerstva sa konštatuje, že mladí stavebníci nepochádzajú len z obce, ale aj zo širokého okolia, čo sa priaznivo odzrkadlí na budúcom demografickom vývoji obce.

 

časť z tlačovej správy TASR, zverejnené 21.10.2015


PRIESKUM CYKLISTICKEJ DOPRAVY V ŽSK V ROKU 2015

Cykloprieskum

V súčasnom programovom období 2014-2020 bude Žilinský kraj pokračovať v obnove a výstavbe nových cyklotrás. Postupne pripravuje už projektové dokumentácie Rajeckej a Terchovskej cyklomagistrály a ďalej rozvíja zámer vybudovania na Slovensku jedinečného cyklodopravného koridoru, ktorý by prepojil sieť existujúcich cyklotrás popri rieke Váh a spojil Žilinu s Turcom trasou dlhou 16,7 kilometrov. Vážska cyklomagistrála by umožnila milovníkom tohto športu dochádzať do práce či školy po bezpečnej trati s unikátnou panorámou a cyklolávkami ponad rieku Váh. ... pokračovanie článku

 

Dotazník na PRIESKUM CYKLISTICKEJ DOPRAVY V ŽSK V ROKU 2015


VYHODNOTENIE DŇA BEHU PRE VŠETKÝCH V TURANOCH

Bežecký spolok Tatran Turany v spolupráci s obcou a školami na území obce v dňoch 8. - 9.10. 2015 zabezpečili toto masové podujatie pre širokú verejnosť už po jedenásty raz. Ľubovoľný počet okruhov na škvárovej atletickej dráhe štadióna odkrúžilo 33 detí z MŠ Krížna s 1 učiteľkou ubehlo 16,8 km a 152 žiakov z 10 tried zo ZŠ spolu 275 km a 600 m. ... pokračovanie


OZNÁMENIE k zmene navrhovanej činnosti

Obec Turany obdržala dňa 25.9.2015 „Rozsah hodnotenia“ určený podľa §30 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre zmenu navrhovanej činnosti stavby „Diaľnica D1 Turany- Hubová“, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia kvality životného prostredia odbor enviromentálneho posudzovania Bratislava.

... pokračovanie

vyvesené 28.9.2015

DEŇ OBCE - 19.9.2015 - FOTOGALÉRIA

Deň obce

Fotogaléria

 

ČISTENIE POTOKA - 12.9.2015

Studenec

Fotogaléria

FLORBALOVÝ TURNAJ 9.9.2015 - FOTOGALÉRIA

...Florbalový turnaj

Fotogaléria

ZÁMER ODPREDAJA PODIELU POZEMKU

Obec Turany na základe žiadosti p. Ing. Ivety Bašistovej a Tomáša Bašistu, trvale bytom Nolčovo 111, 038 54 Krpeľany, zo dňa 11.12.2014 vo veci odkúpenia spoluvlastníckeho podielu obce Turany v parcele KN-C, p.č. 3628/124 v k.ú. Turany .... pokračovanie

Vyvesené dňa : 30.08.2015

OZNÁMENIE o zmene navrhovanej činnosti

Obec Turany obdržala dňa 27.8.2015 „Rozsah hodnotenia“ určený podľa §30 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre zmenu navrhovanej činnosti stavby „Diaľnica D1 Turany- Hubová“, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia kvality životného prostredia odbor enviromentálneho posudzovania Bratislava.
V zmysle §31 ods. 5 vyššie uvedeného zákona oznamujeme verejnosti že „Rozsah hodnotenia“ evidovaný pod č.j.: 5659/15-3.4./ml zo dňa 21.8.2015 je pre verejnosť k nahliadnutiu prístupný počas úradných hodín v kancelárii stavebného úradu /dvere č.9/ .... pokračovanie

Vyvesené dňa : 3.09.2015

OZNÁMENIE o zmene navrhovanej činnosti

Obec Turany obdržala dňa 17.8.2015 rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona 24/2006 Z.z. stavby „Diaľnica D1 Turany- Hubová“, ktoré Ministerstvu životného prostredia SR, sekcia kvality životného prostredia odbor enviromentálneho posudzovania predložil navrhovateľ NDS a.s. Bratislava, v zmysle §18 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. ... pokračovanie

Vyvesené dňa : 19.08.2015