Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2015

 

AUGUST:

 

1.8.2015 XXI. ročník Memoriálu Jozefa Pavlu

 

8.8.2015 Rybárska zábava na Tibíne

 

27. 8.2015 Spomienkové oslavy 71. výročia SNP

 

ďaľšie akcie ...

AKTUÁLNE SPRÁVY OBECNÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor obce TURANY

KONTAKT

Obecný úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

obecturany@centrum.sk

obecturany@nextra.sk

 

Prevádzkáreň obce

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Obec Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

TBL 2015

tbl2015

Aktuálne počasie

Predpoved

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

Verejná súťaž – ťažba drevnej hmoty v lokalite Dolný Háj

Obec Turany vyhlasuje výberové konanie na ťažbu a približovanie drevnej hmoty v lokalite Dolný Háj. Predmetom ťažby je spracovanie náhodnej ťažby (kalamity), uloženie haluziny a približovanie hmoty na odvozné miesto. Vyťažená drevina je smrek a borovica o množstve do 400m3 v celých dĺžkach. Podmienkou ťažby je nepoškodenie porastu a náletu lesných drevín. V ponuke je potrebné uviesť celkovú cenu s DPH/m3 s priblížením na odvozné miesto. Pred spracovaním ponuky má uchádzač možnosť prehliadky miesta ťažby. Pri predložení ponuky uchádzač vydokladuje v prílohách spôsobilosť na vykonanie prác. Termín na predloženie ponuky v písomnej forme je do 3.8.2015 do 10 hodiny na Obecný úrad v Turanoch č. dv. 24, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany, v úradných hodinách. č. t. : 043/4292400

vyvesené 28.7.2015


POZVÁNKA NA RYBÁRSKU ZÁBAVU

Rybárska zábava


VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V MARTINE,
V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI USTANOVENIAMI ZÁKONA č.314/2001 Z.z. O OCHRANE PRED POŽIARMI V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A NA ZÁKLADE
§ 2 ODS. 1 VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 121/2002 z. z. o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov

Oheň

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice
od 18. 7. 2015, od 8.00 hod. do odvolania


V čase zvyšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti podľa § 14 zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a to najmä :

.... pokračovanie

Vyvesené dňa : 20.07.2015

Slávnostné odovzdanie zrepasovaného vozidla TATRA 148 - 27.6.2015

Tatra 148 - slávnostné odovzdanie

Fotogaléria

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Povolenie do 30.6.2018 o časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov diaľnice D1 - Dubná skala - Turany

...... pokračovanie

Vyvesené dňa : 24.06.2015

Oznámenie o strategickom dokumente

„Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“
Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“.

... pokračovanie

Vyvesené dňa : 22.06.2015

VÝSTUP NA VEĽKÝ FATRANSKÝ KRIVÁŇ - 20.6.2015

VFK 2015 - fotogaléria

Fotogaléria č.1

Fotogaléria č.2

43. ročník Výstupu na V.F. Kriváň je za nami. Najbližšia sobota pred Jánom – 20. júna 2015 bola už od minulého roku zapísaná v kalendári najväčších obecných podujatí ako deň výstupu.  Počasie bolo podujatiu naklonené, priam ideálne na zdolávanie turistických  cieľov. Sobotné ráno, s ovzduším osvieženým  dažďom  predchádzajúceho dňa , prilákalo turistov z Turian  ale tiež z rôznych kútov Slovenska a Čiech. Spoločne prechádzali a stretali sa po trase výstupu až na vrchol  1 709 m vysokej dominanty  Turca. Organizátori výstupu trasu nemenili, turisti napredovali po vytýčenej žltej a zelenej značke, väčšina z nich  z Trusalovej , cez  1. a 2. občerstvovaciu stanicu , Chatu pod Chlebom, Snilovské sedlo až na Kriváň. Dosť bolo i  tých, ktorí na Kriváň vyšli z Vrátnej. .... pokračovanie


OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Obec Turany obdržala dňa 12.6.2015 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - DIALNICA D1 TURANY - HUBOVÁ .... pokračovanie

vyvesené 16.6.2015

JUNIÁLES 7.6.2015 - FOTOGALÉRIA

Juniales

Fotogaléria