NOVÉ ČÍSLO HLASU TURIAN 03/2014

Hlas Turian 03/2014

Hlas Turian 03/2014

Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2014

 

NOVEMBER:

 

 

28.11.2014 - ŽENY – ŽENÁM - generačné stretnutie žien v MKS

 

1.slovenská liga vzduchových zbraní

 

 

ďaľšie akcie ...

AKTUÁLNE SPRÁVY OBECNÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor obce TURANY

KONTAKT

Obecný úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

obecturany@centrum.sk

obecturany@nextra.sk

 

Prevádzkáreň obce

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

TBL 2014

tbl2014

Obec Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

Aktuálne počasie

Predpoved

POĎAKOVANIE STAROSTU

Vážení spoluobčania,

ako staronový starosta sa Vám chcem touto cestou prihovoriť a poďakovať Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili volieb a podporili svojich kandidátov.
Osobitne ďakujem Vám, ktorí ste mi svojim hlasovaním prejavili svoju dôveru. Vašu podporu si veľmi vážim.
Súčasne chcem aj zablahoželať novozvoleným poslancom k ich zvoleniu do obecného zastupiteľstva. Som presvedčený, že ste zvolili takých zástupcov, ktorí budú spoločne pracovať v prospech obce a zastávať jej záujmy a zároveň budú spájať občanov bez rozdielu názorov a bez toho, v ktorej časti našej obce žijú.
Chcem byť starostom všetkých občanov, aj tých ktorí ma nevolili, a verím, že sa všetci spolu pričiníme o dobré vzťahy medzi občanmi, že naša obec sa stane pokojnou obcou a že spoločnými silami dokážeme naplniť naše ciele a predsavzatia.

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2014

 

Výsledky komunálnych volieb na starostu 15.11.2014

P.č.
Priezvisko
Okr.1
Okr.2
Okr.3
Okr.4
Spolu
Strana
2.
Miroslav Blahušiak, Ing.
336
283
228
169
1016
SMER
1.
Dušan Antalík, Ing.
113
149
186
229
677
nezav.
4.
Lena Sisková, Mgr.
57
34
13
16
120
nezav.
3.
Miroslav Burica
37
22
18
13
90
Právo a spr.
5.
Marek Vajda, Bc.
28
21
16
7
72
nezáv.

 

Poslanci

 

Podrobnejšie výsledky komunálnych volieb do obecného zastupiteľstva

 

Celkový zápis výsledkov komunálnych volieb v Turanoch - 15.11.2014

 


MATIČNÉ TURANY - 25.10.2014

matičné Turany

Fotogaléria

POZVÁNKA

Ženy - ženám

POZVÁNKA NA MIKULÁŠSKU NEDEĽU

Mikulášska nedeľa

POZVÁNKA NA PREDAJNÚ VÝSTAVU

Od Lucie do Vianoc

POZVÁNKA NA DAROVANIE KRVI

Darovanie krvi - pozvánka

POZVÁNKA NA VYSTÚPENIE

Pozvánka na predvianočné vystúpenie FS Kriváň

POZVÁNKA NA PREDSILVESTROVSKÉ POSEDENIE

Pozvánka na predsilvestrovské posedenie s  FS Kriváň

OZNÁMENIE K POSUDZOVANIU VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Obec Turany a MŽP SR - sekcia enviromentálneho hodnotenia a riadenia oznamuje verejnosti rozsah hodnotenia k Oznámeniu o zmene zámeru " Dialnica D1 - "Turany - Hubová" ktorý bol predložený v troch variantoch - dva povrchové a jeden tunelový ... pokračovanie

zverejnené 23.10.2014

OZNÁMENIE O POKRAČOVANÍ ZLÚČENÉHO ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA

OBEC ŠÚTOVO

Oznámenie o pokračovaní zlúčeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. Verejná vyhláška

Navrhovateľ obec Turany, Osloboditeľov 83/91 03853 TURANY podal na tunajšom úrade dňa 22.7.2014 návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu "Miestna komunikácia" ... pokračovanie

zverejnené 22.10.2014

Rozlúčkový zápas bratov Maronovcov - 18.10.2014

maronovci

Fotogaléria

OTVORENIE HASIČSKEJ ZBROJNICE - 4.10.2014

Otvorenie zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice

Fotogaléria


DEŇ OBCE 21.9.2014- FOTOGALÉRIA

Deň obce 2014

Fotogaléria