Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2015

 

SEPTEMBER:

 

 

5. september 2015

XXIII. ročník Majstrovstiev SR v streleckom viacboji

 

19.september 2015

XV. ročník Dňa obce- oslavy úrody, chovateľstva a remesiel

 

 

ďaľšie akcie ...

AKTUÁLNE SPRÁVY OBECNÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor obce TURANY

KONTAKT

Obecný úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

obecturany@centrum.sk

obecturany@nextra.sk

 

Prevádzkáreň obce

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Obec Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

TBL 2015

tbl2015

Aktuálne počasie

Predpoved

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

POZVÁNKA NA DEŇ OBCE - 19.9.2015

Deň obce

OZNAM SAD ŽILINA

SAD Žilina začala práce súvisiace s tvorbou cestovných poriadkov autobusových liniek prímestskej dopravy na obdobie 2015/2016. V prípade, že máte požiadavky na úpravu cestovných poriadkov môžete ich doručiť na Obecný úrad Turany č.dv. 24 do 14.9.2015, príp. mailom : obecturany@centrum.sk . SAD upozorňuje, že pri tvorbe nových cestovných poriadkov neuvažuje o rozširovaní rozsahu dopravy a tiež na obmedzené možnosti časových posunov spojov zabezpečujúcich prepravu žiakov na vyučovanie.

Vyvesené dňa : 2.09.2015

ZÁMER ODPREDAJA PODIELU POZEMKU

Obec Turany na základe žiadosti p. Ing. Ivety Bašistovej a Tomáša Bašistu, trvale bytom Nolčovo 111, 038 54 Krpeľany, zo dňa 11.12.2014 vo veci odkúpenia spoluvlastníckeho podielu obce Turany v parcele KN-C, p.č. 3628/124 v k.ú. Turany .... pokračovanie

Vyvesené dňa : 30.08.2015

OZNÁMENIE o zmene navrhovanej činnosti

Obec Turany obdržala dňa 17.8.2015 rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona 24/2006 Z.z. stavby „Diaľnica D1 Turany- Hubová“, ktoré Ministerstvu životného prostredia SR, sekcia kvality životného prostredia odbor enviromentálneho posudzovania predložil navrhovateľ NDS a.s. Bratislava, v zmysle §18 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. ... pokračovanie

Vyvesené dňa : 19.08.2015

SÚŤAŽE - DEŇ OBCE - 19.9.2015

OBEC TURANY VYHLASUJE K XV. ROČNÍKU DŇA OBCE SÚŤAŽE PRE OBYVATEĽOV A DETI:

„ NAJLEPŠÍ GUĽÁŠ “
„ NAJŤAŽŠIA TEKVICA “
„ NAJŤAŽŠÍ MORIAK “
„ NAJKRAJŠÍ ŠARKAN “
„Môj dom, môj domov, moja záhradka“

Vyhodnotenie súťaží bude na XV.ročníku Dňa obce 19.9. 2015. Informácie na Obecnom úrade v Turanoch

zahrada

deti


Slávnostné odovzdanie zrepasovaného vozidla TATRA 148 - 27.6.2015

Tatra 148 - slávnostné odovzdanie

Fotogaléria

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Povolenie do 30.6.2018 o časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov diaľnice D1 - Dubná skala - Turany

...... pokračovanie

Vyvesené dňa : 24.06.2015

Oznámenie o strategickom dokumente

„Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“
Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“.

... pokračovanie

Vyvesené dňa : 22.06.2015

VÝSTUP NA VEĽKÝ FATRANSKÝ KRIVÁŇ - 20.6.2015

VFK 2015 - fotogaléria

Fotogaléria č.1

Fotogaléria č.2

43. ročník Výstupu na V.F. Kriváň je za nami. Najbližšia sobota pred Jánom – 20. júna 2015 bola už od minulého roku zapísaná v kalendári najväčších obecných podujatí ako deň výstupu.  Počasie bolo podujatiu naklonené, priam ideálne na zdolávanie turistických  cieľov. Sobotné ráno, s ovzduším osvieženým  dažďom  predchádzajúceho dňa , prilákalo turistov z Turian  ale tiež z rôznych kútov Slovenska a Čiech. Spoločne prechádzali a stretali sa po trase výstupu až na vrchol  1 709 m vysokej dominanty  Turca. Organizátori výstupu trasu nemenili, turisti napredovali po vytýčenej žltej a zelenej značke, väčšina z nich  z Trusalovej , cez  1. a 2. občerstvovaciu stanicu , Chatu pod Chlebom, Snilovské sedlo až na Kriváň. Dosť bolo i  tých, ktorí na Kriváň vyšli z Vrátnej. .... pokračovanie


OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Obec Turany obdržala dňa 12.6.2015 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - DIALNICA D1 TURANY - HUBOVÁ .... pokračovanie

vyvesené 16.6.2015

JUNIÁLES 7.6.2015 - FOTOGALÉRIA

Juniales

Fotogaléria