Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2015

 

OKTÓBER:

 

24.október 2015

Matičné Turany

 

 

ďaľšie akcie ...

AKTUÁLNE SPRÁVY OBECNÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor obce TURANY

KONTAKT

Obecný úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

obecturany@centrum.sk

obecturany@nextra.sk

 

Prevádzkáreň obce

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Obec Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

TBL 2015

tbl2015

Aktuálne počasie

Predpoved

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

KONCERT - ZUZANA SMATANOVÁ - 9.10.2015

Zuzana Smatanová

Fotogaléria


KLUB ZDRAVIA - 14.10.2015

Klub zdravia


MATIČNÉ TURANY - 24.10.2015

Matičné Turany


OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

SSE Distribúcia oznamuje že v termíne od: 15.10.2015 07:00 hod. do: 15.10.2015 20:00 hod. bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika
- Distribúcia, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci - zoznam miest

 

zverejnené 1.10.2015


OZNÁMENIE k zmene navrhovanej činnosti

Obec Turany obdržala dňa 25.9.2015 „Rozsah hodnotenia“ určený podľa §30 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre zmenu navrhovanej činnosti stavby „Diaľnica D1 Turany- Hubová“, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia kvality životného prostredia odbor enviromentálneho posudzovania Bratislava.

... pokračovanie

vyvesené 28.9.2015

DEŇ OBCE - 19.9.2015 - FOTOGALÉRIA

Deň obce

Fotogaléria

 

ČISTENIE POTOKA - 12.9.2015

Studenec

Fotogaléria

FLORBALOVÝ TURNAJ 9.9.2015 - FOTOGALÉRIA

...Florbalový turnaj

Fotogaléria

ZÁMER ODPREDAJA PODIELU POZEMKU

Obec Turany na základe žiadosti p. Ing. Ivety Bašistovej a Tomáša Bašistu, trvale bytom Nolčovo 111, 038 54 Krpeľany, zo dňa 11.12.2014 vo veci odkúpenia spoluvlastníckeho podielu obce Turany v parcele KN-C, p.č. 3628/124 v k.ú. Turany .... pokračovanie

Vyvesené dňa : 30.08.2015

OZNÁMENIE o zmene navrhovanej činnosti

Obec Turany obdržala dňa 27.8.2015 „Rozsah hodnotenia“ určený podľa §30 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre zmenu navrhovanej činnosti stavby „Diaľnica D1 Turany- Hubová“, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia kvality životného prostredia odbor enviromentálneho posudzovania Bratislava.
V zmysle §31 ods. 5 vyššie uvedeného zákona oznamujeme verejnosti že „Rozsah hodnotenia“ evidovaný pod č.j.: 5659/15-3.4./ml zo dňa 21.8.2015 je pre verejnosť k nahliadnutiu prístupný počas úradných hodín v kancelárii stavebného úradu /dvere č.9/ .... pokračovanie

Vyvesené dňa : 3.09.2015

OZNÁMENIE o zmene navrhovanej činnosti

Obec Turany obdržala dňa 17.8.2015 rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona 24/2006 Z.z. stavby „Diaľnica D1 Turany- Hubová“, ktoré Ministerstvu životného prostredia SR, sekcia kvality životného prostredia odbor enviromentálneho posudzovania predložil navrhovateľ NDS a.s. Bratislava, v zmysle §18 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. ... pokračovanie

Vyvesené dňa : 19.08.2015