Voľby do orgánov samosprávy obce - 2014

zastavask

Tlačivá na stiahnutie pre kandidatúry na voľby poslancov a starostu obce nájdete na tejto stránke.

 

Zároveň sú tam uvedené aj ďaľšie informácie ohľadom volieb.

Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2014

 

AUGUST:

Memoriál Jozefa Pavlu

 

22.8.2014 o 17.00 hod. - 70. výročie SNP - obecné oslavy

 

ďaľšie akcie ...

AKTUÁLNE SPRÁVY OBECNÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor obce TURANY

KONTAKT

Obecný úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

obecturany@centrum.sk

obecturany@nextra.sk

 

Prevádzkáreň obce

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

TBL 2014

tbl2014

Obec Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

Aktuálne počasie

Predpoved

POZVÁNKA NA SPOMIENKOVÉ OSLAVY 70.VÝROČIA SNP - 22.8.2014

Oslavy SNP

Súčasťou osláv bude od 15,00 hod. vystúpenie členov Klubu vojenskej histórie BOJOVNÍK z Martina s ukážkou a prezentáciou historických zbraní a DH Bystrička .
Z príležitosti 70. výročia SNP bude odhalená pamätná tabuľa v Banskej dolinke na Trusalovej a vo večerných hodinách bude zapálená partizánska vatra pri klube dôchodcov a potoku Studenec.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a voľby starostu obce (primátora)

Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona č. 401/1990 Zb., zákona č. 8/1992 Zb., zákona č. 60/1993 Z. z., zákona č. 252/1994 Z. z., zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 302/2000, Z. z., zákona č. 36/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 112/2010 Z.z., zákona č. 204/2011 Z.z. a zákona č. 180/2014 Z.z.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a voľby starostu obce (primátora):


Počet obyvateľov obce / Počet podpisov voličov na petícii


do 50 obyvateľov / 10 podpisov
51 - 100 obyvateľov / 20 podpisov
101 - 500 obyvateľov / 40 podpisov
501 - 2 000 obyvateľov / 100 podpisov
2 001 - 20 000 obyvateľov / 200 podpisov
20 001 - 100 000 obyvateľov / 400 podpisov
nad 100 000 obyvateľov / 600 podpisov

 

Počet obyvateľov obce TURANY 4 326

 

Ďalšie informácie spolu s tlačivami na stiahnutie pre kandidatúry na poslancov obecného zastupiteľstva a starostu nájdete na tejto stránke

ORGANOVÝ KONCERT - POCTA BACHOVI

Pocta Bachovi

Fotogaléria

UPOZORNENIE

Spoločný výbor Urbáru, Pasienkového spoločenstva a Komposesorátu Turany oznamuje širokej verejnosti, že silný vietor v dňoch 14. a 15. mája 2014 spôsobil v katastrálnom území obce Turany na našich lesných pozemkoch rozsiahlu vetrovú kalamitu buka a smreka v množstve viac ako 3 000 m3. Pretože začína hubárska sezóna Spoločný výbor z bezpečnostných dôvodov zakazuje dnešným dňom a až do odvolania akýkoľvek pohyb ľudí a motorových vozidiel po lesných porastoch a lesných cestách. Vetrová kalamita drevnej hmoty buka a smreka sa spracúva ťažkou lesnou technikou a nežiadúce osoby v lesoch by mohli prísť k úrazu. Žiadame všetkých občanov, aby túto správu vzali na vedomie.

JUDr. Dušan Híčik, predseda Spoločného výboru

zverejnené 23.5.2014